KONTAKT » DANE TELEADRESOWE

Biuro Zarządu Okręgowego PZŁ
ul. Zachodnia 53
91-063, Łódź
Telefon/Fax: (42) 636-45-46
Biuro czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 8:00-16:00
PKO SA VI O/Łódź
68 1240 3031 1111 0000 3426 6599