PRAWO » KOMUNIKATY

Łódź, dnia 13.03.2021 r.

Komunikat 2/2021

1.Ocena prawidłowości odstrzału
2.Podpisywanie Rocznych Planów Łowieckich
3.Kursy dla selekcjonerów i nowowstępujących
Ad. 1. Ocena prawidłowości odstrzału

Zarząd Okręgowy PZŁ w Łodzi informuje, że:
Ocena prawidłowości odstrzału w związku z pandemią odbędzie się w tym roku w kilku turach.
Pierwsza część oceny odbędzie się w dniu 26.03.2021 r. w domku myśliwskim Koła Łowieckiego nr 16 Ponowa w Łasku Wrzeszczewice 42A, 98-100, Łask. Zapraszamy od godziny 16:00 do godziny 17:00. Ocena jest dla kół łowieckich dzierżawiących swoje obwody w tym terenie!!! - Koła Rogacz Dobroń, Orzeł Lutomiersk. Pozostałe koła mogą też podjechać po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu telefonicznie. Łowczych proszę o dostarczenie arkuszy oceny prawidłowości odstrzału. Prosimy o przywożenie zbiorcze trofeów łowieckich. Osoby przywożące trofea powinny być wyposażone w maseczki zakrywające usta i nos. Wszystkie trofea MUSZĄ mieć przypięte metryczki!!! Trofea bez metryczek nie zostaną poddane ocenie prawidłowości odstrzału!!! Nie rekomendujemy przychodzenia z trofeami łowieckimi indywidualnie.

Dla pozostałych obwodów łowieckich terminy oceny zostaną podane po świętach i uzależnione od przepisów sanitarnych. Ocena odbędzie się w kilku wyznaczonych miejscach na otwartej przestrzeni.

[na górę]
Ad. 2. Podpisywanie Rocznych Planów Łowieckich

Informujemy, że podpisywanie Rocznych Planów Łowieckich odbywa się na bieżąco w siedzibie ZO PZŁ w Łodzi. Plany są podpisywanie w godzinach pracy biura codziennie oprócz czwartku 18.03.2021 r. (wyjazd służbowy).

[na górę]
Ad. 3. Kursy dla selekcjonerów i nowowstępujących

ZO PZŁ w Łodzi planuje rozpoczęcie kursów dla selekcjonerów oraz nowowstępującyh. Prosimy o zgłaszanie się chętnych osób. Przewidywany termin rozpoczęcia kursów to: selekcjoner - kwiecień, dla nowowstępujących - maj-czerwiec. Wszystkie kursy odbywać się będą w trybie online. Ewentualny termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od przepisów i restrykcji związanych z COVID-19. Podamy go w kolejnym komunikacie.

[na górę]
Darz Bór
/-/ Przemysław Kobacki
Łowczy Okręgowy
Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Łodzi


Archiwum w pdf (rozwiń)