PRAWO » KOMUNIKATY

Łódź, dnia 2.10.2017 r.

Komunikat 10/2017

1.XI Hubertus Łęczycki
2.Sprawozdania w związku z rozprzestrzenianiem się Afrykańskiego Pomoru Świń
3.Nowe legitymacje PZŁ
4.Składka członkowska w 2018 r.
5.Zawody w strzelaniach myśliwskich o Puchar Lisiarza Okręgu Łódzkiego
6.Kurs z zakresu wabienia zwierzyny
7.Kurs dla kandydatów do PZŁ
Ad. 1. XI Hubertus Łęczycki

Serdecznie zapraszamy wszystkie łódzkie koła Łowieckie do udziału w XI Hubertusie Łęczyckim, który odbędzie się w Łęczycy w dniu 7.10.2017 r. Hubertus rozpocznie się o godzinie 9:00 uroczystą Mszą Świętą w Kościele O Bernardynów w Łęczycy, następnie dalsza część uroczystości będzie miała miejsce na Placu Tadeusza Kościuszki w Łęczycy. Dokładny plan uroczystości znajduje się w załączniku.

[na górę]
Ad. 2. Sprawozdania w związku z rozprzestrzenianiem się Afrykańskiego Pomoru Świń

ZO PZŁ w Łodzi w związku z rozprzestrzenianiem się Afrykańskiego Pomoru Świń, na podstawie §133 pkt 19 Statutu PZŁ, nakłada obowiązek na koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie okręgu łódzkiego składania miesięcznych sprawozdań z wykonywania planu odstrzału dzików w terminie do 12 października 2017 r. oraz do 12 listopada 2017 r. Sprawozdanie powinno zawierać informację o liczbie dzików odstrzelonych (wraz z upadkami) w danym okresie sprawozdawczym. Dane wyjściowe wszystkie koła łowieckie przekazały w terminie w poprzednim miesiącu. Sprawozdania nadsyłać należy drogą elektroniczną na adres zo.lodz@pzlow.pl lub pocztą tradycyjną. Jednocześnie przypominamy o obowiązku zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii każdego przypadku znalezienia martwego dzika a także obowiązku utylizacji patrochów od odstrzelonych dzików. Zarząd Okręgowy PZŁ w Łodzi zaleca zintensyfikowanie odstrzałów dzików do końca listopada br. W załączeniu przekazuję aktualną tabelkę z ilościami dzików pozyskanymi w tym roku oraz liczbami docelowymi rekomendowanymi przez Rządowy Zespół Reagowania Kryzysowego dot. ASF.

Instrukcja dot. zabezpieczania patrochów omówiona została na spotkaniu z łowczymi oraz stanowi załącznik do komunikatu. Proszę o zapoznanie z instrukcją wszystkich członków kół łowieckich.

[na górę]
Ad. 3. Nowe legitymacje PZŁ

Przypominamy o konieczności niezwłocznego dostarczania do naszego biura kart z danymi osobowymi członków PZŁ wraz z aktualną fotografią o wymiarach 35 mm x 45 mm (zdjęcie en face, jak do paszportu). Dane wraz ze zdjęciem są niezbędne do uzyskania nowego wzoru legitymacji członkowskiej PZŁ.

[na górę]
Ad. 4. Składka członkowska w 2018 r.

W roku 2018 składka członkowska do Zrzeszenia wynosi 357 złotych normalna i 197 złotych ulgowa. Przypominamy, że zgodnie z §181 ust.3 Statutu PZŁ, członek Zrzeszenia uiszcza składkę na Zrzeszenie za pośrednictwem koła macierzystego. Tym samym informujemy, że wpłaty indywidualne od członków kół nie będą przyjmowane.

[na górę]
Ad. 5. Zawody w strzelaniach myśliwskich o Puchar Lisiarza Okręgu Łódzkiego

Informujemy, że Zawody w strzelaniach myśliwskich o PUCHAR LISIARZA OKRĘGU ŁÓDZKIEGO odbędą się na Strzelnica myśliwskiej w Okręglicy w dniu 15.10.2017 r. o godz. 10:00. Zapisy do dnia 9.10.2017 r. Szczegóły zawodów znajdują się w regulaminie.

[na górę]
Ad. 6. Kurs z zakresu wabienia zwierzyny

Komisja Hodowlana O.R.Ł. w Łodzi informuje, że w dniu 21 października 2017 r. (sobota) w godz. 10:00-17:00 w Restauracji Królewskiej w Topoli Królewskiej odbędzie się kurs z zakresu wabienia zwierzyny.

Program kursu obejmuje naukę wabienia drapieżników i dzików. Kurs poprowadzi Kolega Sławomir Pawlikowski - Prezes Klubu Wabiarzy Zwierzyny PZŁ - Sekcji Wabienia Drapieżników.

Termin zgłoszeń: do 9 października 2017 r. (ilość osób ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń). Zgłoszenia przyjmuje Biuro Zarządu Okręgowego PZŁ w Łodzi, tel. 42 636-45-46

Osoby, które brały udział w szkoleniu w roku poprzednim przyjmowane będą tylko po terminie 9.10.2017 r. w przypadku wolnych miejsc. Również osoby, które zapisały się na szkolenie w roku poprzednim, a na którym się nie pojawiły będą przyjmowane na szkolenie tylko po terminie 9.10.2017 r. w przypadku wolnych miejsc.

[na górę]
Ad. 7. Kurs dla kandydatów do PZŁ

Od 8.10.2017 r. rozpoczyna się jesienny kurs dla kandydatów do PZŁ.

[na górę]
Darz Bór
/-/ Przemysław Kobacki
Łowczy Okręgowy
Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Łodzi


Archiwum w pdf (rozwiń)