PRAWO » KOMUNIKATY

Łódź, dnia 18.08.2018 r.

Komunikat 16/2018

1.Nowy okres ubezpieczeniowy
2.Zmiany kryteriów odstrzału samców zwierzyny płowej
3.Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów
4.Legitymacje członkowskie
Ad. 1. Nowy okres ubezpieczeniowy

Zarząd Okręgowy PZŁ w Łodzi informuje, że od dnia 1.10.2018 r. rozpoczyna się nowy okres ubezpieczeniowy obejmujący ochroną odpowiedzialność cywilną kół łowieckich z tytułu prowadzenia działalności statutowo-gospodarczej, ochrony mienia, organizacji polowań, szkoleń i wszystkich działań związanych z gospodarką łowiecką.

Do dyspozycji kół łowieckich zostało przygotowane sześć wariantów sum gwarancyjnych, które koła łowieckie, w zależności od wielkości, ilości i jakości terenów obwodów łowieckich, powinny tak dobrać, aby zapewnić bezpieczeństwo swojego funkcjonowania.

  1. Suma gwarancyjna: 300 000,00 zł, Składka: 450,00 zł
  2. Suma gwarancyjna: 500 000,00 zł, Składka: 600,00 zł
  3. Suma gwarancyjna: 800 000,00 zł, Składka: 720,00 zł
  4. Suma gwarancyjna: 1 000 000,00 zł, Składka: 850,00 zł
  5. Suma gwarancyjna: 1 500 000,00 zł, Składka: 980,00 zł
  6. Suma gwarancyjna: 2 000 000,00 zł, Składka: 1 300,00 zł

Prosimy zarządy kół o wybór wariantu ubezpieczenia i przekazanie informacji do naszego biura w nieprzekraczalnym terminie do 24 września 2018 r. oraz o dokonanie wpłaty do ZO PZŁ w Łodzi składki ubezpieczeniowej w terminie do 15.10.2018 r.

[na górę]
Ad. 2. Zmiany kryteriów odstrzału samców zwierzyny płowej

W związku ze zmianami kryteriów odstrzału samców zwierzyny płowej wysyłamy arkusz oceny prawidłowości odstrzału obowiązujący od sezonu 2018/19. Rogacze i byki pozyskane w obecnym sezonie powinny zostać wpisane w podany arkusz.

[na górę]
Ad. 3. Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów

Informujemy, że na Okręgowym Zjeździe Delegatów w dniu 16.09.2018 r. Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów wybrani zostali koledzy: Piotr Buczek, Przemysław Kobacki, Jacek Niemiec, Tadeusz Smejda. Członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej ponownie wybrany został kol. Tadeusz Smejda.

[na górę]
Ad. 4. Legitymacje członkowskie

Przypominamy o konieczności wymiany starej legitymacji członkowskiej, która pod koniec tego roku traci swoją ważność. W celu dokonania wymiany należy wypełnić załączony formularz ankietowy oraz przekazać 1 zdjęcie paszportowe.

[na górę]
Darz Bór
/-/ Przemysław Kobacki
Łowczy Okręgowy
Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Łodzi


Archiwum w pdf (rozwiń)