PRAWO » KOMUNIKATY

Łódź, dnia 15.05.2017 r.

Komunikat 6/2017

1.Zawody okręgowe
Ad. 1. Zawody okręgowe

Tegoroczne zawody okręgowe w strzelaniach myśliwskich odbędą się 4 czerwca (niedziela) na strzelnicy myśliwskiej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 100.

Zawody okręgowe to najważniejsza impreza strzelecka w okręgu. Są one istotnym elementem popularyzacji strzelectwa i łowiectwa wymienionym wśród głównych zadań Polskiego Związku Łowieckiego zawartych w ustawie Prawo Łowieckie oraz Statucie Zrzeszenia.

Zbiórka uczestników o godz. 8:30, rozpoczęcie strzelań około godz. 9:30. Zawody z roku na rok przyciągają coraz większą liczbę zawodników. Zapraszamy wszystkie macierzyste koła łowieckie okręgu łódzkiego do wzięcia udziału w tych zawodach. W zawodach mogą również startować indywidualne zamieszkali na terenie okręgu myśliwi niestowarzyszeni oraz łódzcy myśliwi, którzy są członkami kół mających siedziby poza okręgiem łódzkim.

W okręgowych zawodach prowadzone są następujące klasyfikacje:

  1. zespołowa - reprezentacja koła (tylko klasa powszechna - członkowie posiadający koła macierzyste na terenie okręgu łódzkiego);
  2. zespołowa - otwarta (drużyna trzy os. bez względu na klasę - członkowie posiadający koła macierzyste na terenie okręgu łódzkiego);
  3. indywidualna w klasie powszechnej (obejmuje wszystkich startujących posiadających klasę powszechną zamieszkałych na terenie okręgu łódzkiego);
  4. indywidualna w klasie mistrzowskiej (obejmuje wszystkich startujących posiadających klasę mistrzowską zamieszkałych na terenie okręgu łódzkiego);
  5. indywidualna Dian (obejmuje wszystkie startujące Diany zamieszkałe na terenie okręgu łódzkiego) - reprezentacja Dian wydelegowana zostanie na IV Mistrzostwa PZŁ Dian do Katowic.

Udział w zawodach okręgowych jest płatny - 50 zł od startującego zawodnika zgłoszonego przez koło macierzyste z terenu okręgu łódzkiego lub indywidualnie zamieszkałych na terenie okręgu. Opłatę należy wnieść do dnia 30.05.2017 r. W zawodach mogą wziąć udział myśliwi z poza ZO PZŁ w Łodzi poza konkurencją indywidualną po wpłaceniu opłaty za udział w zawodach w wysokości 80 zł.

Składy osobowe zespołów w klasie powszechnej i otwartej ustala się przed rozpoczęciem zawodów. W związku z tym prosimy, aby w zgłoszeniu podać trzyosobowy skład drużyny w klasie powszechnej oraz trzyosobowy skład drużyny w klasie otwartej!!!

Koło, które zajęło pierwsze miejsce w klasie powszechnej otrzymuje tytuł mistrza okręgu, a koło, które zajęło pierwsze miejsce w klasie otwartej reprezentuje okręg w Krajowym Konkursie Kół Łowieckich.

Zarząd Koła zgłasza reprezentację koła w klasie powszechnej, w klasie otwartej oraz startujących indywidualnie myśliwych mailowo: zo.lodz@pzlow.pl. Diany oraz pozostali myśliwi zgłaszają swój udział indywidualnie mailem: zo.lodz@pzlow.pl. Wszystkie zgłoszenia przyjmowane są w terminie do dnia 30 maja 2017 r.

[na górę]
Darz Bór
/-/ Przemysław Kobacki
Łowczy Okręgowy
Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Łodzi


Archiwum w pdf (rozwiń)