PRAWO » KOMUNIKATY

Łódź, dnia 5.09.2017 r.

Komunikat 9/2017

1.Narada z łowczymi kół łowieckich
2.Dane dotyczące pozyskania dzika
3.Obowiązek wejścia kół łowieckich do systemu informatycznego PZŁ Łowiectwo w Polsce
4.Raportowanie dotyczące obecności szakala złocistego
5.Kurs dla NW spotkanie informacyjne
Ad. 1. Narada z łowczymi kół łowieckich

Zarząd Okręgowy PZŁ w Łodzi zwołuje na dzień 12 września 2017r. (wtorek) na godz. 16:30, w trybie pilnym naradę łowczych kół łowieckich w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Łodzi przy ul. Zachodniej 53 w Łodzi. Ze względu na wagę zagadnień obecność obowiązkowa!

Tematyka spotkania:

  • obowiązek dotyczący przestrzegania zasad bioasekuracji podczas wykonywania polowania oraz po jego zakończeniu;
  • obowiązek realizacji rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie zredukowania do dnia 30 listopada populacji dzików do 0,1 osobnika/km2 na terenie kraju na wschód od Wisły oraz maksymalnie wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych (w odległości 25-35 km). W pozostałej części kraju, ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych do poziomu 0,5 osobnika/km2;
  • obowiązek realizacji rozporządzeń powiatowych lekarzy weterynarii w sprawie odstrzału sanitarnego dzików;
  • obowiązek zgłaszania każdorazowego przypadku odnalezienia padłego dzika;
  • obowiązek współpracy z jednostkami Lasów Państwowych w poszukiwaniach padłych dzików na terenie strefy WAMTA (raz w miesiącu) oraz specjalnych obszarach wyznaczonych w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk ASF (z częstotliwością 2-3 razy w miesiącu);
  • obowiązek wejścia do systemu informatycznego PZŁ Łowiectwo w Polsce.

Na naradzie odbędzie się prezentacja multimedialna dotycząca wymienionych zagadnień. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w spotkaniu łowczego prosimy o wydelegowanie innego przedstawiciela zarządu koła.

[na górę]
Ad. 2. Dane dotyczące pozyskania dzika

Zobowiązuję koła łowieckie mające swoje obwody na terenie Zarządu Okręgowego PZŁ w Łodzi do przekazania informacji o pozyskaniu dzika w okresie od 1.04.2017 r. do 31.08.2017 r. w dzierżawionych obwodach. Proszę o podanie liczby odstrzelonych dzików oraz o liczbie ewentualnych upadków. Dane proszę przekazać najpóźniej do Narady Łowczych w dniu 12.09.2017 r. Proszę również o przekazywanie miesięcznych sprawozdań z pozyskania dzika do 12 października, 12 listopada i 12 grudnia br. Złożenie takiego sprawozdania jest obowiązkowe i wynika z konieczności przekazania takiego sprawozdania do Zarządu Głównego w Warszawie.

[na górę]
Ad. 3. Obowiązek wejścia kół łowieckich do systemu informatycznego PZŁ Łowiectwo w Polsce

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Andrzej Konieczny zwrócił się do Polskiego Związku Łowieckiego z prośbą o spowodowanie przystąpienia wszystkich dzierżawców obwodów łowieckich do systemu informatycznego PZŁ dla kół łowieckich. Wskazane jest, aby wszystkie koła łowieckie, pod karą porządkową, obligatoryjnie funkcjonowały w systemie informatycznym PZŁ dla kół łowieckich i na bieżąco uzupełniały informacje. Dane statystyczne dotyczące prowadzonej w kołach gospodarki łowieckiej muszą być dostępne na bieżąco co ułatwi raportowanie opisane w pkt 2. Spowoduje to podejmowanie właściwych decyzji i umożliwia szybkie reagowanie na pojawiające się problemy związane m.in. z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF lub zwiększającymi się szkodami łowieckimi. Niedopuszczalnym jest, i na to zwraca uwagę Minister, aby podsumowanie rocznych planów łowieckich trwało blisko trzy miesiące.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Łodzi zobowiązuje wszystkie koła łowieckie do pracy w systemie zarządzania PZŁ dla kół łowieckich.

Szkolenia dotyczące pracy w w/w systemie zostaną wdrożone przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Łodzi na jesieni 2017 roku. O terminach szkoleń koła łowieckie zostaną powiadomione odrębnym pismem.

Niezależnie od planowanych szkoleń prace w systemie można rozpocząć od zaraz. W tym celu należy skontaktować się z biurem Zarządu Okręgowego PZŁ w Łodzi, aby otrzymać login i hasło dostępu do wspomnianego systemu.

[na górę]
Ad. 4. Raportowanie dotyczące obecności szakala złocistego

W związku z przypadkami pojawiania się szakala złocistego na terenie Polski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Andrzej Konieczny zwrócił się do Polskiego Związku Łowieckiego z prośbą o raportowanie wszelkich przypadków znalezienia padłego bądź napotkanego osobnika szakala złocistego (np. zdjęcia z fotopułapek czy spotkanie na żywo przez myśliwych i pracowników LP). Informacje w zakresie liczby osobników oraz miejsca (numer obwodu łowieckiego, koło łowieckie, zarząd okręgowy PZŁ) odnotowania gatunku należy przesyłać na adres: hodowla@pzlow.pl.

[na górę]
Ad. 5. Kurs dla NW spotkanie informacyjne

Zarząd Okręgowy PZŁ w Łodzi zaplanował przeprowadzenie jesiennego kursu dla nowowstępujących do PZŁ. Termin rozpoczęcia kursu to 25 wrzesień 2017 r. (poniedziałek) godz. 16:30.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (42) 636-45-46. Kurs odbędzie się pod warunkiem, że weźmie w nim udział minimum 20 osób.

[na górę]
Darz Bór
/-/ Przemysław Kobacki
Łowczy Okręgowy
Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Łodzi


Archiwum w pdf (rozwiń)