PRAWO » KOMUNIKATY

Łódź, dnia 16.02.2018 r.

Komunikat 5/2018

1.Załącznik
2.Roczne Plany Łowieckie
3.Nowe zasady selekcji
4.Ocena prawidłowości odstrzału
5.Kurs dla selekcjonerów
6.Kurs dla nowowstępujących
7.Terminy inwentaryzacji w nadleśnictwach
Ad. 1. Załącznik

W załączeniu przekazuję wszystkie materiały omówione na Naradzie Łowczych w dniu 15.02.2018 r.
- Kalkulacja ASF za styczneń 2018;
- Pozyskanie dzika za styczeń 2018;
- Rozporządzenie - Roczne palny łowieckie;
- Zmiana Rozporządzenia - Roczne palny łowieckie;
- Przyporząkowanie obwodów do leśnictw;
- Odpowiedź do Nadleśnictwa Grotniki.

[na górę]
Ad. 2. Roczne Plany Łowieckie

Proszę wypełnić Roczne Plany Łowieckie na nowych drukach. Informuję, że plany sporządzone na starych drukach nie będą opiniowane przez ZO i zatwierdzane przez Nadleśnictwa. Plany należy złożyć do właściwego nadleśnictwa najpóźniej do dnia 21.03.2018 r.

[na górę]
Ad. 3. Nowe zasady selekcji

Proszę zapoznać się z nowymi zasadami selekcji i rozpropagować tą wiedzę wśród selekcjonerów z Waszego koła łowieckiego.

[na górę]
Ad. 4. Ocena prawidłowości odstrzału

Zarząd Okręgowy PZŁ w Łodzi informuje, że ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej odbędzie się w następujących terminach:
- 14 marca br. (środa) - koła łowieckie o numerach od 1 do 29;
- 15 marca br. (czwartek) - koła łowieckie o numerach od 30 oraz koła wojskowe.
Ocena prowadzona będzie w godz. 10:00 do 16:00.

Do dnia 13 marca wszystkie koła łowieckie winny dostarczyć nowe aktualne "Arkusze oceny prawidłowości odstrzału" z wypełnionymi rubrykami od 1 do 6. Ocenie podlegają samce zwierzyny płowej pozyskane w obwodach łowieckich położonych na terenie okręgu łódzkiego PZŁ. Prosimy o dołączenie do każdego trofeum metryczki wypełnionej przez myśliwego. Uwaga trofea bez dołączonej metryczki nie zostaną poddane ocenie.

Myśliwi, którzy w dniu oceny nie będą mogli stawić się z trofeami, powinni je dostarczyć do oceny za pośrednictwem kolegów z koła. Trofea pozyskane na polowaniach dewizowych podlegają ocenie prawidłowości odstrzału. Wypełnione arkusze prawidłowości odstrzału oraz protokoły z polowania dewizowego (kserokopie) należy przekazać do ZO PZŁ w Łodzi w terminie do 13 marca br.

[na górę]
Ad. 5. Kurs dla selekcjonerów

W dniu 28 lutego o godz. 16:30 odbędzie się spotkanie informacyjne. Osoby chętne do odbycia kursu proszone są o zgłaszanie się do Biura ZO PZŁ w Łodzi telefonicznie lub mailowo. Przypominamy, że do egzaminu na uprawnienia selekcjonerskie przystąpić może osoba, która legitymuje się podstawowymi uprawnieniami do wykonywania polowania nie mniej niż 3 lata. Minimalna liczba kandydatów do rozpoczęcia kursu to 20 osób.

[na górę]
Ad. 6. Kurs dla nowowstępujących

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 22.03.2018 r. w siedzibie ZO PZŁ w Łodzi o godz. 16:30.

[na górę]
Ad. 7. Terminy inwentaryzacji w nadleśnictwach

Inwentaryzacja w nadleśnictwach odbędą się w terminach:
- Kutno - 24-25 lutego,
- Grotniki - 3-4 marzec,
- Poddębice i Kolumna - 8-10 marca br.

[na górę]
Darz Bór
/-/ Przemysław Kobacki
Łowczy Okręgowy
Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Łodzi


Archiwum w pdf (rozwiń)