KULTURA » TEKSTY, ARTYKUŁY, PUBLIKACJE

Autor: Andrzej Sontag

Edukacja przyrodnicza i promocja łowiectwa

"Zaprzyjaźnij się z przyrodą"

Działalność polskich myśliwych jest przez polskie społeczeństwo, zwłaszcza mieszkańców dużych miast, odbierana negatywnie. W najlepszym wypadku obojętnie. Źle wychowane społeczeństwo, nieświadome roli i zadań łowiectwa, nic o nim nie wie. Myśliwi kojarzą się z polowaniem, podczas którego strzela się do zwierzyny. O wieloletniej pracy myśliwych nad zachowaniem i odtworzeniem niektórych gatunków zwierząt łownych, które znalazły się na granicy zagłady, z winy człowieka, nie mówi się i ludzie o tym nie wiedzą. Źle wychowani młodzi ludzie myślą, że zrzeszając się w organizację, której celem jest ochrona zwierzyny, krytykując myśliwych chronią przyrodę i zwierzynę łowną. Już dawno mądrzy i świadomi ludzie dostrzegli rolę myśliwych w ochronie przyrody i pozytywnie oceniają ich pracę.

Polskie społeczeństwo akceptuje wycinkę lasów i odławianie ryb. Nie krytykuje się wędkarstwa, wręcz przeciwnie w telewizji są programy pokazujące jak łowić i jakie stosować do tego przyrządy. Lasy Państwowe są chwalone za pozytywną rolę w ochronie lasów. Społeczeństwo akceptuje ubojnie i rzeźnie, chów drobiu, bydła, trzody chlewnej, którego celem jest mięso i jego przetwory. A myśliwi to ci, którzy strzelają do biednej sarenki, która w dodatku płacze. Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną, której celem jest pozyskanie i sprzedaż drewna, rybacy prowadzą gospodarkę rybacką, której celem jest odłowienie i sprzedaż ryb. Ale, że myśliwi prowadzą gospodarkę łowiecką, a pozyskanie zwierzyny jest jej zwieńczeniem, mało kto wie. A przecież jest to napisane w ustawie Prawo Łowieckie.

Lasy Państwowe prowadzą wiele programów edukacyjnych, promują je, pokazują także opiekę nad zwierzyną. Ale czynią to tylko w swoich Ośrodkach Hodowli Zwierzyny. Nie robią tego w obwodach łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie, których w naszym kraju jest o wiele, wiele więcej niż O.H.Z-ów. Tam robią to myśliwi i jest to ich obowiązkiem, który wykonują bez żadnych dotacji na opiekę i ochronę zwierzyny, która przecież jest własnością Skarbu Państwa, czyli nas wszystkich. Dbają o to dobro dla przyszłych pokoleń. Walczą z kłusownictwem i wszelkim szkodnictwem łowieckim, nie mając dostatecznego wsparcia ze strony służb państwowych. Naciski lobby obrońców przyrody wytrącają myśliwym argument z rąk, jak zakaz odstrzału zdziczałych i wałęsających się psów. W zamian za to nakłada się na samorządy gminne obowiązek ich odławiania, sterylizacji i dostarczania do miejsc przetrzymywania.

Koła łowieckie czynią wiele w swych obwodach, by ich praca była widoczna i doceniona przez ludność obwodów łowieckich. By ich praca była także doceniana przez mieszkańców miast, łódzka organizacja łowiecka postanowiła edukować i promować łowiectwo wśród młodzieży Łodzi. W tym celu w dniu 26 kwietnia 2012 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy łódzką organizacją łowiecką a Zarządem Miejskim Polskiego Stronnictwa Ludowego w Łodzi na realizację programu "Zaprzyjaźnij się z przyrodą". Program ten, przygotowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe, ma na celu przybliżenie młodzieży dużych miast życia poza miastem, pracy rolnika, hodowcy, zajęć kulturalnych, zwyczajów. Polski Związek Łowiecki podpisując porozumienie chce przybliżyć dzieciom Łodzi pracę myśliwych. Pokazać łowisko, urządzenia łowieckie, zwierzynę łowną, kwatery, nauczyć zachowania w lesie i obserwacji zwierzyny, pokazać czym zajmują się myśliwi. Wyjazdy dzieci są zorganizowane, posiadają opiekuna, będą odbywać się w soboty. Myśliwi powinni zapewnić przyjęcie w łowisku, zapewnić myśliwego, który opowie o łowisku i działalności koła oraz zorganizować ognisko.
W roku przyszłym Polski Związek Łowiecki będzie obchodził Jubileusz 90-lecia. Podsumowanie programu "Zaprzyjaźnij się z przyrodą" w obszarze łowieckim będzie jednym z elementów Jubileuszu. Zapraszamy koła łowieckie okręgu łódzkiego do współpracy w realizacji programu i współudziału w organizacji spotkań. Młodzież, która będzie brała udział w programie, sporządzi opis wrażeń z wyjazdu i jej ocena będzie brana pod uwagę w wyróżnianiu kół.

Andrzej Sontag
Prezes ORŁ w Łodzi