KULTURA » TEKSTY, ARTYKUŁY, PUBLIKACJE

Autor: Andrzej Sontag

Działalność łódzkiej organizacji łowieckiej w 2009 roku - część I

Problemem, który zabierał najwięcej czasu, i który jest nadal do końca nierozstrzygnięty, a stanowi priorytet dla działań Zarządu Okręgowego i Okręgowej Rady Łowieckiej to strzelnica.

Pogodziliśmy się już z utratą strzelnicy w Nowosolnej po 42 latach jej funkcjonowania. Był to dla nas przykry moment, braku zrozumienia przez władze samorządowe Łodzi realizacji naszych obowiązków wynikających z ustawy Prawo Łowieckie i Statutu P.Z.Ł. oraz niedocenienia tradycji strzelectwa myśliwskiego łódzkich myśliwych. Trudno, jest to już za nami, a Łódź jako jedno z większych miast Polski nie będzie miało strzelnicy i nigdy już w Łodzi nie zostaną rozegrane zawody strzeleckie w tym Puchar "Prząśniczki". Łódź stara się jak może promować się przez różne wydarzenia, a zgubiła i odepchnęła od siebie jedną z tych form promocji, na którą nie dawała ani grosza. Być może w oczach urzędników była to zbyt mała promocja, ale to małe wydarzenia tworzą obraz Łodzi wśród ich uczestników. W tym przełomowym momencie okazało się jakże ważne i słuszne były działania łódzkiej organizacji łowieckiej w poprzedniej kadencji, które doprowadziły do uzyskania aktem notarialnym własności terenu strzelnicy w Nowosolnej. Pozostał nam jeszcze spór sądowy z miastem Łódź o wysokość podatku jaki powinniśmy odprowadzić do kasy miejskiej w wyniku sprzedaży terenu w Nowosolnej. Łódzcy urzędnicy podnieśli wartość terenu z 300 tys. złotych na 8.600 tys. złotych, co wprawiło nas w osłupienie. Jak można z dnia na dzień podnieść wartość o 28 razy t.j. 2.866%? Nie mogliśmy się na to zgodzić bo nie chcemy oddać 2.150 tys. złotych, które to środki winny być przeznaczone na zakup, budowę i zagospodarowanie nowej strzelnicy.

Jakże inne podejście do naszego problemu budowy strzelnicy znaleźliśmy w sąsiadującej z Łodzią gminie Stryków. Tam władze samorządowe z życzliwością odniosły się do projektu umieszczenia strzelnicy w tej gminie. Pomogły znaleźć teren, który w planie zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczony był na działalność rekreacyjno-sportową. Teren ten po przetargu został zakupiony i był to najważniejszy krok w budowie nowej strzelnicy. Przechodzimy teraz procedury uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, a po 15 stycznia kiedy będzie przygotowana mapa do celów projektowych, przystąpimy do tworzenia projektu zagospodarowania terenu. Mamy nadzieję, że wiosną 2010 roku przystąpimy do prac budowlanych.

Drugim zagadnieniem pomyślnie zakończonym, choć do końca nie zrealizowanym, to uzyskanie nowej siedziby naszej organizacji i biura Zarządu Okręgowego P.Z.Ł. w Łodzi. W chwili obecnej uzyskaliśmy już nową salę konferencyjną na piętrze budynku, w którym mieści się obecna siedziba P.Z.Ł. Jest ona dużo większa od obecnej i można w niej bez problemów odbyć posiedzenia, kursy, szkolenia, walne zgromadzenia bez konieczności szukania i wynajmowania sali. Koledzy, którzy odwiedzają siedzibę ZO P.Z.Ł. zauważają postęp prac budowlanych w budynku w podwórzu, a na pierwszym piętrze, już częściowo przygotowane są nowe pomieszczenia naszej siedziby.

W marcu 2009 roku ustalono ostatecznie koncepcję strony internetowej łódzkiej organizacji łowieckiej. Podpisano porozumienie na jej prowadzenie i możecie koledzy od niemal roku korzystać ze strony, którą traktujemy jako kontakt z wszystkimi myśliwymi, gdzie prezentujemy najważniejsze wydarzenia naszej organizacji, komunikaty Zarządu Okręgowego, które nie zawsze trafiały do wszystkich myśliwych, przedstawiamy historię łowiectwa łódzkiego, gdzie możecie koledzy bez problemu znaleźć kalendarz polowań, sygnały, przydatne dla myśliwych adresy i.t.p. Mankamentem jest zbyt słabe zainteresowanie kół umieszczaniem na stronie i prezentowaniem swoich osiągnięć, sprawozdań z jubileuszy, uroczystości wigilijnych i hubertusowskich, zbyt późne przekazywanie materiałów fotograficznych. Chcemy by strona internetowa była żywą stroną wszystkich myśliwych, gdzie będzie można zaprezentować swoje spostrzeżenia, uwagi, porady, wymianę informacji, polemiki.

Dość istotnym osiągnięciem łódzkich myśliwych, a zwłaszcza Prezydium O.R.Ł. było powołanie Państwowej Straży Łowieckiej w Łodzi. To łódzka organizacja łowiecka czyniła staranie u wojewodów łódzkich o jej powołanie, to w Łodzi były pisane memoriały i analizy uzasadniające jej powołanie. Powołano ją przed rokiem 2009, ale przez pierwszy okres jej działania umacniała ona swoje istnienie, organizowała kadrę i sposób działania zbierając informacje o łowiectwie województwa łódzkiego. W roku 2009 zostało, z inicjatywy Komendanta P.S.Ł. zorganizowane w Piotrkowie Trybunalskim na strzelnicy, spotkanie z wojewodą łódzkim p. J. Chełmińską. Poświęcone było kłusownictwu i szkodom jakie ono wyrządza. Przygotowaliśmy się do tego spotkania wykorzystując je do prezentacji działalności Polskiego Związku Łowieckiego. Obecni na nim byli przedstawiciele wszystkich okręgów z terenu województwa łódzkiego. Było to dość ważne spotkanie z przedstawicielem władz państwowych, który reprezentuje rząd RP w województwie łódzkim i winien mieć obraz działalności P.Z.Ł. na swoim terenie.

Osobnym zagadnieniem jest działalność Państwowej Straży Łowieckiej i efekty jej działań, które miały wspierać łódzkich myśliwych w walce z kłusownictwem. Nie znamy tych efektów, kontakt ze Strażą jest ograniczony do minimum, nie mamy żadnych sygnałów od kół okręgu łódzkiego o ich współpracy z P.S.Ł.

Przedstawiłem kolegom myśliwym kilka podjętych działań, które mają dość istotny wpływ na sytuację łódzkiej organizacji łowieckiej, choć nie są one związane bezpośrednio z kołem łowieckim.

Andrzej Sontag
Prezes ORŁ w Łodzi