KULTURA » TEKSTY, ARTYKUŁY, PUBLIKACJE

Autor: Andrzej Sontag

Działalność łódzkiej organizacji łowieckiej w 2009 roku - część II

Polski Związek Łowiecki jest organizacją działająca w oparciu o ustawę najwyższego organu ustawodawczego Rzeczypospolitej jakim jest Parlament, czyli Sejm, Senat i Pan Prezydent oraz o Statut P.Z.Ł. Oba te dokumenty precyzują rolę i zadania Zrzeszenia. Władze naszego Zrzeszenia, i krajowe i okręgowe, a także wszyscy myśliwi, członkowie P.Z.Ł. dbają, by Polski Związek Łowiecki oprócz zadań ustawowych, realizował też zadania, które ogólnie można nazwać wizerunkiem. Mieści się w tym określeniu wygląd myśliwych ich postawa moralna, zachowanie i stosunek do starszych kolegów, zachowanie i stosunek do zwierzyny, do mieszkańców naszych łowisk, a także szacunek i dbanie o tradycję i kulturę łowiecką, umiejętność przekazania tej wiedzy nowo wstępującym do P.Z.Ł., a także coś co trudno jest nazwać, a można określić mianem kultura. Każda Okręgowa Rada Łowiecka powołuje wśród swych Komisji Problemowych Komisję, której nazwa nie jest określona, ale zwykle zawiera w sobie Tradycji, Kulturę i Etykę. Celem tych Komisji jest dbanie o zachowanie ponad 85-letniego dorobku Polskiego Związku Łowieckiego, prezentowanie tego dorobku podczas uroczystości, a także podejmowanie wysiłków w celu przekazania go kolejnym pokoleniom myśliwych, i co jest najtrudniejsze tworzenie własnej kultury łowieckiej, która może stać się w przyszłości częścią kultury narodowej.

Tematy łowieckie, myślistwo, polowanie, przyroda były w wiekach poprzednich wdzięcznymi tematami dla najwybitniejszych twórców kultury polskiej i europejskiej. Twórcy ci wprowadzili tematykę łowiecką na trwałe do kanonów kultury narodowej. Myśliwi europejscy i polscy dawnych wieków, a zwłaszcza wieku XIX nie musieli się starać i przekonywać do siebie społeczeństwa. Byli częścią tego społeczeństwa, bardzo często wiodącą, dającą przykład swoja postawą i zachowaniem. To dzięki nim mamy dziś w języku i przysłowiach wiele powiedzeń i zwrotów wywodzących się z języka myśliwskiego.

Zmiany jakie nastąpiły na przełomie wieków XIX i XX, uprzemysłowienie, rozwój technologii, potrzeby społeczeństwa, później w wieku XX wielkie kataklizmy jakimi były wojny światowe i rewolucje, kolejny skok technologiczny, zmieniły człowieka i jego zapatrywania. Potrzeby człowieka sięgnęły głębiej do przyrody eksploatując ją bez umiaru. Nie obyło się to ze szkodą dla zwierzyny, a co za tym idzie zmieniło się podejście człowieka do zagadnień łowiectwa. Dziś przyroda w wielu przypadkach nie odradza się sama, ale wymaga interwencji człowieka. Inne też jest łowiectwo i innym poddawane jest ocenom. Polscy myśliwi, którzy uważają się za kontynuatorów polskich tradycji łowieckich muszą dziś czynić o wiele więcej, by przekonać do swych działań społeczeństwo i władze. Władze, które nie umieją się czasem oprzeć naciskom środowisk uważających się za obrońców przyrody, które działalność opierają na spektakularnych akcjach.

Polscy myśliwi, którzy swą działalność prowadzą z dala od wielkich wydarzeń, z dala od zgiełku miast i politycznych swarów zrozumieli, że obecne czasy wymagają także promocji, bo bez niej nic o nas nie będzie wiadomo, bo myśliwi zaczęli kojarzyć się tylko ze strzelaniem do zwierzyny.

Określenie "promocja" zrobiło w ostatnim 10-leciu ogromną furorę. Bez promocji nie wyobrażają sobie działania zakłady produkcyjne i fabryki, branża turystyczna, handel, i.t.d. Promują się też miasta i gminy, wymagana jest promocja osobista. To co pod określeniem "promocja" rozumie Polski Związek Łowiecki, w tym łódzka organizacja łowiecka, różni się od stereotypowego pojmowania promocji. Bliższe ono jest raczej określeniu "zrozumienia i wyjaśnienia działań myśliwych". Polskie społeczeństwo wie, że są myśliwi. Ale gdyby zapytać przeciętnego obywatela czym poza strzelaniem się zajmują, to podejrzewam miałby kłopoty z odpowiedzią. Zarzut wobec myśliwych, że strzelają do zwierzyny jest trochę obłudny. W Polsce i na całym świecie istnieje tysiące ubojni i rzeźni, hodowli zwierzyny na rzeź, ferm ptactwa, tylko po to, by zaspokoić potrzeby żywieniowe człowieka.

Promocja jaką prowadzi Polski Związek Łowiecki na szczeblu centralnym, która ma dotrzeć do społeczeństwa, to program telewizyjny "Ostoja", na który składają się wszystkie okręgi łowieckie w Polsce. Jest to nasz, wszystkich myśliwych program. Zrealizowany w dobrej konwencji prezentującej polską przyrodę i obecność w niej myśliwych.

Łódzka organizacja łowiecka podjęła szereg działań, których celem było pokazanie czym zajmują się myśliwi, jakie wykonują działania dla zwierzyny dziko żyjącej, jakim ta zwierzyna podlega zagrożeniom, jak należy zachowywać się podczas spotkania z dziką zwierzyną, jakie mogą z tego wyniknąć zagrożenia dla ludzi. Był to cykl audycji w Radio Łódź w programie "łódzkie znane i nie znane" emitowanym w soboty. Występowali w nich na żywo prezes Rady, przewodniczący Komisji Tradycji i Etyki. Były też audycje z udziałem innych zaproszonych osób jak wicemarszałek województwa czy jeden z organizatorów Hubertusa Spalskiego. Jest już przygotowany scenariusz na trzy kolejne audycje przedstawiające historie łowiectwa w województwie łódzkim i najciekawsze zabytki kultury łowieckiej województwa. Odbyły się tez audycje radiowe w innych stacjach radiowych, Radio Parada gdzie prezes Rady i Łowczy Okręgowy wyjaśniali zasady działalności Polskiego Związku Łowieckiego i promowali Hubertusa Łęczyckiego, a także wypowiedzi Łowczego Okręgowego w innych programach, w których poruszano działalność myśliwych.

Istotną promocją jest organizowanie wojewódzkich imprez, z których najważniejszy na terenie okręgu był Hubertus Łęczycki odbywający się na Zamku w Łęczycy i na błoniach tumskich. Jego pomysłodawcą są koła łowieckie z terenu powiatu łęczyckiego, a głównym organizatorem Starostwo Łęczyckie. Łódzka organizacja łowiecka uznała Hubertusa Łęczyckiego za swoją najważniejszą uroczystość łowiecką w roku. Dość istotnym elementem promocji łowiectwa, wspomnianym w poprzednim felietonie, było spotkanie z wojewodą łódzkim, czy też wcześniejsze uczestnictwo prezesa Rady i księdza kapelana myśliwych w Jubileuszu kapłaństwa arcybiskupa łódzkiego.

Ważnym elementem promocji myśliwych były w 2009 roku, a także wcześniej, jubileusze kół łowieckich okręgu łódzkiego i uroczystości nadania sztandaru. Są to uroczystości, na które są zapraszani goście z władz samorządowych, szkół, straży pożarnej, mieszkańcy obwodów. W roku 2009 sześć kół obchodziło jubileusze, a cztery ufundowały sztandary. Jedno koło ufundowało dla kościoła parafialnego w swym łowisku kielich mszalny i przekazało go podczas uroczystej mszy świętej. Po takich uroczystościach odbywają się biesiady myśliwskie, które integrują myśliwych ze społeczeństwem. Wiemy o wielu inicjatywach lokalnych podejmowanych przez koła na terenie swoich obwodów, jak n.p. ufundowanie witraża przedstawiającego św. Huberta w kościele w Andrespolu, nie wspominając o już dużej liczbie kapliczek św. Huberta, głazów pamiątkowych i krzyży. O współpracy kół ze szkołami nie ma co wspominać, bo jest ona tak dawna, że należy niemal do kanonu działalności kół. Obecnie na terenie okręgu łódzkiego 16 kół posiada sztandary. Jest to ilość, która pozwala Polskiemu Związkowi Łowieckiemu zaprezentować swoją siłę organizacyjną i wzbudzić uznanie u gości.

Ważnym elementem działalności Zarządu Okręgowego w Łodzi było uczestnictwo łowczego okręgowego w posiedzeniach rad gmin i powiatów czy też komisji rolnictwa tych rad, podczas których omawiano sprawy m.in. szkód łowieckich. Jest to problem dość istotny dla naszych kół i likwidowanie przyszłych konfliktów z rolnikami wyjaśniając im jakie jest prawo i za co koło odpowiada, zmniejsza znacząco zadrażnienia z nimi.

Istotnym wkładem w promocję myśliwych była praca naszego kolegi, łodzianina Stefana Madaja w Komisji ds. wizualizacji Polskiego Związku Łowieckiego, gdzie opracował wzór stroju polskiego myśliwego, płaszcza jesiennego, kapelusza i koszuli letniej. Wzór ten zatwierdziła Naczelna Rada Łowiecka i jest on strojem obowiązującym w Polskim Związku Łowieckim. Kolega ten, plastyk, jest też projektantem i wykonawcą odznaczeń łowieckich naszego okręgu, a także wielu medali i plakietek okolicznościowych kół łowieckich i sąsiednich okręgów.

Promocją naszej działalności jest strona internetowa, ogólnie dostępna, na której prezentujemy to czym zajmują się myśliwi i ich życie organizacyjne.

Promocja nie jest podstawowym celem działalności Polskiego Związku Łowieckiego. Zarządy kół łowieckich dobrze rozumieją, że potrzebą czasu jest współdziałanie myśliwych ze wszystkimi, z którymi spotykamy się w naszej działalności. Nie jesteśmy wyobcowani ze społeczeństwa, ale pracujemy dla niego także po to, by pokolenia, które przyjdą po nas nie mogły nam zarzucić zaniedbań w zachowaniu polskiej przyrody, a zwłaszcza uszczerbku w pogłowiu zwierzyny łownej.

Andrzej Sontag
Prezes ORŁ w Łodzi