KULTURA » TEKSTY, ARTYKUŁY, PUBLIKACJE

Autor: Andrzej Sontag

Koledzy Myśliwi okręgu łódzkiego!

Zbliża się koniec 2016 roku, za chwilę będą Święta Bożego Narodzenie i nowy 2017 rok. Jest to dobry czas na podzielenie się z Wami tym co wydarzyło się w polskim i łódzkim łowiectwie w 2016 roku i zastanowić się jaka może być przyszłość.

Przystępując po okręgowym zjeździe delegatów do organizacji struktur łódzkiej organizacji łowieckiej przyjęliśmy kierunki działań Komisji Problemowych i zadanie strategiczne, którego celem miało być likwidowanie złych opinii o myśliwych i przedstawianie naszej działalności społeczeństwu, zwłaszcza w Łodzi. Koła łowieckie czynią bardzo wiele w promowaniu łowiectwa, współpracy z samorządami lokalnymi, szkołami i społeczeństwem w swych obwodach łowieckich. Nie zawsze ta działalność przebija się do mediów i mieszkańcy dużych miast nic o tej działalności nie słyszą. A jest to jeden z ważniejszych aspektów działalności kół, które rozumieją, że dobre stosunki z mieszkańcami obwodów, udział w życiu lokalnej społeczności, która ma coraz więcej do powiedzenia o organizacji życia gminy lub miejscowości, to podstawa bycia koła w tym środowisku. Pracując z młodzieżą wychowujemy przyszłych organizatorów życia, decydentów lokalnych, od których będzie zależała także nasza przyszłość.

Polski Związek Łowiecki czyni to też na szczeblu krajowym i europejskim, organizując wystawy i prezentacje polskiego łowiectwa w polskim Sejmie czy w Europarlamencie. To właśnie tam będą zapadać decyzje o prawie łowieckim i decyzje o przyszłości łowiectwa. Przedstawiamy łowiectwo nie jako tylko polowanie, ale jako czynnik bardzo mocno wpływający na ochronę dziedzictwa ludzkości, jaką jest przyroda i zwierzyna w niej bytująca, oraz na jego dorobek kulturowy. Dlatego Polski Związek Łowiecki stara się by polskie łowiectwo było wpisane na listę krajową Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Konwencji UNESCO. Na taką listę jest już wpisane łowiectwo czeskie. Jest to długa i żmudna droga, ale podjęła się tego Komisja Kultury N.R.Ł. i przygotowuje konkretne aplikacje.

Przystępując w okręgu łódzkim do prezentacji naszej działalności przygotowaliśmy stoisko Polskiego Związku Łowieckiego w ramach imprez masowych organizowanych w Łodzi dla mieszkańców naszego miasta. Mieliśmy obawy jak zareagują ludzie na stoisko Polskiego Związku Łowieckiego. Czy będziemy atakowani. Obawy nie były nieuzasadnione, bowiem przed Dniem Dziecka tzw. "obrońcy przyrody" wystosowali pismo do Pani Prezydent Łodzi z protestem przeciw udziałowi Związku w imprezie. Okazało się, że mieszkańcy Łodzi bardzo przychylnie patrzyli na myśliwych, chętnie oglądali ptaki łowcze, psy myśliwskie, zadawali pytania, dzieci brały udział w konkursach tematycznych, przeglądali materiały promocyjne. Stoisko dostrzegła prasa lokalna. Mieszkańcy Łodzi bardzo chętnie próbowali posiłków myśliwskich i wyrobów z dziczyzny. Wiele wysiłku i starań poświęcił Zarząd Okręgowy i łowczy okręgowy w prostowaniu nieprawdziwych danych i wręcz manipulacji niektórych środowisk ekologicznych i zapisów na stronach internetowych, spotykając się i przygotowując materiały porównawcze tych manipulacji. Docenić należy, że organizacje które prosiły o wyjaśnienie, starały się dociec prawdy i potem na swej stronie apelowały o uczciwość w przedstawianiu materiałów. Mimo negatywnych opinii o myśliwych i atakach na nas ze strony "obrońców przyrody" coraz więcej ludzi, zwłaszcza młodych, zgłasza chęć zostania myśliwym. Może to świadczyć o oderwaniu tych "obrońców" od rzeczywistości i powinni się zastanowić dlaczego łowiectwo przyciąga ludzi, a ich działalność nie uzyskuje akceptacji.

Problemem dla Związku i myśliwych jest cały czas ustawa Prawo Łowieckie i wiążące się z nią szkody łowieckie, odstrzał dzików, umocowanie Polskiego Związku Łowieckiego, dzierżawa obwodów. Jako myśliwi jesteśmy atakowani przez ekologów, którzy sądzą, że ograniczenia polowania lub nawet likwidacja Związku rozwiąże problemy szkód, choroby ASF i wszelkie problemy rolników. Radykalizacja działań ekologów posuwa się do zakłócania polowań, co jest naruszeniem prawa. Powinna być na to stanowcza reakcja państwa i pozytywnym sygnałem jest zapisanie w ustawie odpowiedzialności i kar za zakłócanie wykonywania obowiązków, wykonywanych legalnie i zgodnie z prawem, przez myśliwych. Ponieważ rolnicy bardzo mocno naciskają na Ministra Rolnictwa o ograniczenie szkód łowieckich, zwłaszcza dziczych, postanowiono dokonać ogólnopolskiej akcji liczenia dzików. Akcja się odbyła, ale czy będzie miała jakiś wpływ na ograniczenie szkód, tego chyba nikt nie wie. Liczenie dzików wykazało, że Polski Związek Łowiecki wywiązuje się ze swych zadań, a dokonywany odstrzał jest zgodny z planami.

Na terenie okręgu w 2016 roku toczyła się normalna praca i działalność naszych struktur, zapisana w planach na ten rok. Sukces zanotował Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Hubertusy", który już drugi rok z rzędu przywozi z ogólnopolskich konkursów nagrody i wyróżnienia. Zespół przygotowuje się do nagrania z chórem i orkiestrą Polskiej Mszy Myśliwskiej, której prezentacja odbędzie się w Bydgoszczy w porozumieniu z tamtejszą organizacją łowiecką. Koła organizowały jubileusze swego istnienia oraz uroczystości przekazania sztandaru koła. Obecnie w okręgu łódzkim 29 kół macierzystych posiada sztandary. Ponieważ sztandarów jest coraz więcej i będą one wykorzystywane przy okazji organizacji uroczystości okręgowych, Okręgowa Rada Łowiecka powołała stały poczet sztandarowy łódzkiej organizacji łowieckiej, którego zadaniem będzie reprezentowania naszej organizacji, a także szkolenia dla pocztów sztandarowych kół łowieckich, by wspólna prezentacja sztandarów przebiegała sprawnie i jednolicie. Przy okazji jubileuszy kół opracowywane były, nieraz na wysokim poziomie, publikacje o historii koła. Wydawnictwa te wzbogacają wiedzę o historii łódzkiego łowiectwa. Największą publikację o historii łowiectwa i kół łowieckich województwa łódzkiego ukończył i wydał kol. Andrzej Dobiech. Jest to najpełniejszy zapis historii łowiectwa w województwie łódzkim. Powstały nowe kapliczki św. Huberta w łowiskach kół macierzystych.

W 2016 roku Komisja Hodowlana wspólnie z Komisją Strzelecką przygotowała i przeprowadziła pierwsze zawody strzeleckie o Puchar Lisiarza Sezonu jako kontynuację i zakończenie Powiatowych Łowów na Lisy. Zawody te na stałe wejdą do kalendarza imprez strzeleckich i znajdą się w kalendarzu zawodów naszego okręgu po wybudowaniu strzelnicy, której budowa rozpocznie się kiedy zakończą się procedury z zatwierdzeniem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków.

Zmiany zaszły w obszarze duchowym naszej organizacji. Arcybiskup Metropolita Łódzki zakończył posługę duszpasterską wśród myśliwych Archidiecezji Łódzkiej pełnioną od 2001 roku przez ks. kan. Marka Izydorczyka. W 2016 roku został powołany nowy kapelan leśników i myśliwych Archidiecezji Łódzkiej ks. kan. Tomasz Bartczak. Arcybiskup Metropolita Łódzki dokonał też przedsięwzięcia, które nie miało miejsca w historii łódzkiego łowiectwa. Dekretem z 21 listopada 2016 roku ustanowił kościół św. Wojciecha Biskupa i Męczennika przy ul. Rzgowskiej 242 kościołem duszpasterstwa leśników i duszpasterstwa organizacji łowieckich Archidiecezji Łódzkiej. Będziemy zatem mieli miejsce, w którym łódzka organizacja łowiecka wspólnie z nowym kapelanem będzie mogła się spotykać na uroczystościach łowieckich i poświęconym św. Hubertowi.

Polski Związek Łowiecki pomału przygotowuje się już do organizacji Jubileuszu 95-lecia Związku. W planach jest wydawnictwo i zmiany w umundurowaniu polskich myśliwych, ale czy Naczelna Rada Łowiecka wprowadzi je przed jubileuszem, na razie nie wiadomo. W Polskim Związku Łowieckim jest coraz więcej kobiet i trzeba dostosować nasz strój organizacyjny do ich potrzeb (np. zapięcie marynarki na lewą stronę). Mundur nie ma dystynkcji dla sokolników i sygnalistów. To wszystko wymaga uregulowań. Także łódzka organizacja łowiecka w 2017 roku przygotuje propozycje organizacji jubileuszu 95-lecia P.Z.Ł. w okręgu łódzkim.

Na zakończenie składam podziękowania wszystkim kolegom myśliwym, którzy zgodzili się działać w naszej organizacji i z tej działalności się wywiązują, seniorom łódzkiego łowiectwa i przyjaciołom myśliwych, a także Zarządowi Okręgowemu P.Z.Ł. w Łodzi i pracownikom biura Związku.

Życząc kolegom myśliwym spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz myśliwskiej pomyślności w 2017 roku mam nadzieję, że nasze łowiectwo i łódzką organizację łowiecką nie spotka nic złego i będziemy mogli cieszyć się naszą działalnością na pomyślność polskiego łowiectwa.

Andrzej Sontag
Prezes ORŁ w Łodzi