STRUKTURA » KOMISJE

Komisja Kynologiczna - Wydarzenia

Zobacz: Skład Komisji | Aktualności [19] | Wydarzenia [25] | Do pobrania [2]

24.05.2009 r. - Rydzyny
Krajowy Konkurs Tropowców, Regionalny Konkurs Posokowców

Organizowane wspólnie Krajowy Konkurs Tropowców i Regionalny Konkurs Posokowców odbyły się przy bardzo sprzyjającej organizatorom, przewodnikom psów i samym psom pogodzie. Było słonecznie niezbyt sucho, temperatura zapewniała komfort termiczny. Kompleks leśny wybrany do przeprowadzenia konkursu zapewniał jednakowe warunki pracy dla wszystkich psów i nieuciążliwe podążanie za psem dla przewodników.

Głównym celem organizatorów było maksymalne spełnienie wymogów regulaminu, a w szczególności długości ścieżek, odległości między nimi i ilości oraz jakości użytej farby. Psy pracowały w oddziałach lasu między idealnie równoległymi liniami oddalonymi od siebie o 700 m. Zarówno zestrzał jak i miejsce spoczywania zwierzyny znajdowało się w pewnej odległości od linii, co zapewniało długość ścieżki 600 m, a jednocześnie wykluczało rozproszenie uwagi psa obecnością osób i psów znajdujących się na linii. Odległość między ścieżkami wynosiła 100-130 m, a charakter lasu wykluczał jakiekolwiek wpływy zewnętrzne. Farba użyta do zakładania ścieżek była mieszanką krwi świńskiej i dziczej, dodatkowo zmieszana z dziczami narogami a następnie przecedzona. Takie warunki preferowały psy prawidłowo szkolone i mające praktykę na naturalnych ścieżkach.

Na konkurs doprowadzono 13 tropowców i 3 posokowce. W konkursie tropowców pozytywne oceny uzyskało 7 psów, dyplomów przyznano 6. Pozostałe otrzymały z niektórych konkurencji ocenę 0. W konkursie posokowców pozytywne oceny otrzymały wszystkie psy.

Podsumowując wyniki należy stwierdzić, że były to konkursy dla dobrze przygotowanych psów, a właśnie taki powinien być konkurs krajowy. Wynikiem osiągniętym na tym konkursie można się pochwalić. Na wyróżnienie zasługuje praca labradorki DOLLY Cyno Helvetius i jamnika MISO z Pisarskiej Wsi. Jamnik popisał się kondycją brnąc 600 m przez jagodziny i ciągnąc za sobą dziesięciometrową linkę tropową co dla psa o takich wymiarach jest dużym wyczynem. Wśród posokowców świetnie na ścieżce pracował GAZDA z Jeleniego Zdroju z którym trzeba popracować nad odłożeniem.

Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JS