STRUKTURA » KOMISJE

Komisja Oceny Zgodnoœci z Odstrzałem - Wydarzenia

Zobacz: Skład Komisji | Wydarzenia [4]

30-31.03.2010 r. - Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej

Komisja Oceny Okręgowej Rady Łowieckiej w Łodzi dokonała w dniach 30 i 31 marca 2010 roku oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej pozyskanych w sezonie łowieckim 2009/2010 na terenie okręgu łódzkiego.

Komisja w składzie:
1. Józef Nowitkiewicz - Przewodniczący
2. Eugeniusz Fortuna - członek
3. Józef Lipiński - członek

Oceniła łącznie:
- 341 parostków kozłów (123 w kl. I, 218 w kl. II)
- 15 wieńców byków jeleni (11 w kl. I, 3 w kl. II i 1 w kl. III)
- 4 wieńce byków danieli (2 w kl. I, 2 w kl. II)

Średnia waga parostków:
- w I kl. - 204 gr. brutto
- w II kl. - 335 gr. brutto

Kwalifikacje medalowe otrzymały 2 parostki:
o wadze 620 gr. brutto z WKŁ Nr 420 "Słowik"
o wadze 595 gr. brutto z KŁ "Jenot" Leźnica Wielka.

Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JS