STRUKTURA » KOMISJE

Komisja Oceny Zgodnoœci z Odstrzałem - Wydarzenia

Zobacz: Skład Komisji | Wydarzenia [4]

1.06.2015 r. - Wręczenie medali za trofea łowieckie wraz z certyfikatami

W dniu 1 czerwca 2015 r. w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie medali za trofea łowieckie wraz z certyfikatami. Na spotkanie przybyli zaproszeni myśliwi, których trofea zostały wycenione na medale zgodnie z formułą C.I.C. Uroczystego wręczenia medali dokonał Łowczy Okręgowy Kolega Przemysław Kobacki.

W dniu 10 marca przeprowadzona została w okręgu łódzkim wycena medalowa trofeów łowieckich z sezonu 2014/2015 oraz z sezonów poprzednich. Komisja w składzie:

 1. Sławomir Włoszkiewicz
 2. Józef Lipiński
 3. Tadeusz Smejda
 4. Andrzej Pławczyk
dokonała wyceny medalowej 36 trofeów łowieckich (w tym 31 trofeów pozyskanych na terenie okręgu łódzkiego, 5 trofeów pozyskanych przez łódzkich myśliwych na terenie innych okręgów), 23 trofea zostały wycenione na medal, natomiast 13 trofeów nie spełniło wymogów punktowych kwalifikujących ich do medali zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie sposobu wyceny i ewidencji trofeów łowieckich.

Wycenie poddano:
 • 22 szt. parostków kozłów (19 z terenu okręgu łódzkiego, 3 z terenu innych okręgów);
 • 5 oręży dzików (5 z terenu okręgu łódzkiego);
 • 5 wieńcy jeleni (3 z terenu okręgu łódzkiego, 2 z terenu innych okręgów);
 • 4 czaszki lisów (4 z terenu okręgu łódzkiego).

Liczbę punktów niezbędną do zakwalifikowania trofeum łowieckiego jako medalowe trofeum łowieckie uzyskały 23 trofea:

 • 11 parostków kozłów (9 z okręgu łódzkiego, w tym: 6 srebrnomedalowych, 3 brązowomedalowe; 2 z innych okręgów, w tym: 1 złotomedalowy, 1 brązowomedalowy):
  1. Piotr Buczek - złoto - 131,23 pkt.
  2. Michał Suwalski - srebro - 128,20 pkt.
  3. Wojciech Wdowiak - srebro - 127,75 pkt.
  4. Sławomir Włoszkiewicz - srebro - 124,40 pkt.
  5. Waldemar Mrulewicz - srebro - 121,80 pkt.
  6. Łukasz Gruszczyński - srebro - 117,53 pkt.
  7. Krzysztof Kubatko - srebro - 116,15 pkt.
  8. Mirosław Ossowski - brąz - 114,03 pkt.
  9. Ryszard Pabin - brąz - 109,70 pkt.
  10. Sławomir Włoszkiewicz - brąz - 107,23 pkt.
  11. Artur Grabowski - brąz - 105,68 pkt.

 • 3 oręża dzików (3 z okręgu łódzkiego, w tym: 1 srebrnomedalowy, 2 brązowomedalowe):
  1. Andrzej Krzywicki - srebro - 116,55 pkt.
  2. Adam Kłębik - brąz - 111,05 pkt.
  3. Stanisław Grudziński - brąz - 110 pkt.

 • 5 wieńcy jeleni (3 z okręgu łódzkiego, w tym: 2 srebrnomedalowe, 1 brązowomedalowy; 2 z innych okręgów, w tym: 1 złotomedalowy, 1 brązowomedalowy):
  1. Mirosław Ossowski - złoto - 217,96 pkt.
  2. Kowalczyk Jan - srebro - 191,37 pkt.
  3. Andrzej Pławczyk - srebro - 191,24 pkt.
  4. Evangelos Evangelou - brąz - 178.51pkt.
  5. Karol Miszczak - brąz - 173,06 pkt.

  Na szczególną uwagę zasługuje jedno trofeum - wieniec byka pozyskany przez kol. Mirosława Ossowskiego, który po wstępnej wycenie uzyskał 217,96 co jest nowym rekordem Okręgu Piotrkowskiego.

 • 4 czaszki lisów (4 z okręgu łódzkiego, w tym: 1 złotomedalowy, 2 srebrnomedalowe, 1 brązowomedalowy):
  1. Sylwester Włodarczyk - złoto - 25,07 pkt.
  2. Andrzej Krzewski - srebro - 24,84 pkt.
  3. Andrzej Krzywicki - srebro - 24,76 pkt.
  4. Sylwester Włodarczyk - brąz - 24,23 pkt.

Podsumowując Komisja Wyceny życzy wszystkim myśliwym okręgu łódzkiego, aby w obecnym sezonie łowieckim mieli okazje pozyskać medalowe trofea.

Sławomir Włoszkiewicz
Przewodniczący Komisji
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JS