STRUKTURA » KOMISJE

Komisja Szkoleniowa - Skład Komisji

Józef Lipiński - Przewodniczący
Józef Lipiński - Przewodniczący
Krzysztof Kamiński
Przemysław Kobacki
Przemysław Kobacki