STRUKTURA » WŁADZE

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Bartłomiej Kurowski - Przewodniczący

Bartłomiej Kurowski
Przewodniczący

Leszek Macioszek
Z-ca Przewodniczącego


Członkowie:
Zdzisław Chojnacki
Wiesław Kubiak
Edward Marciniak