Z ŻYCIA ZWIĄZKU » SYLWETKI MYŚLIWYCH

Szanowni koledzy myśliwi!
Jako obecnie kierujący łódzką organizacją łowiecką chcemy pokazać dzisiejszym, młodym kolegom mysliwym, wiedzę o zasłużonych dla łódzkiego łowiectwa kolegach, a także o tych, którzy już odeszli do Krainy Wiecznych Łowów, i tych którzy ze względu na wiek wycofali się z czynnej działalności ale są z nami obecni. Koledzy ci działali w różnych obszarach łowiectwa, kierując statutowymi organami naszego Zrzeszenia na szczeblu wojewódzkim, potem okręgowym, także na szczeblu centralnym powoływani przez Naczelną Radę Łowiecką. Ich praca, a potem wiedza służyły bieżącej działalności i wychowaniu następnych pokoleń myśliwych.
L.p.  Kolega Dodany
1.   Eugeniusz Fortuna  26.10.2010 r. 
2.   Edward Gwóźdź  26.10.2010 r. 
3.   Jan Kochanowski  26.10.2010 r. 
4.   Stefan Madaj  26.10.2010 r. 
5.   Zbigniew Mastalerz  26.10.2010 r. 
6.   Józef Nowitkiewicz  26.10.2010 r. 
7.   Andrzej Rokicki  26.10.2010 r. 
8.   Andrzej Sontag  26.10.2010 r. 
9.   Jerzy Sułkowski  26.10.2010 r. 
10.   Witold Śnieżko-Błocki  2.11.2010 r. 
11.   Stanisław Wielec  26.10.2010 r. 
12.   Jerzy Wieloch  26.10.2010 r.