Z ŻYCIA ZWIĄZKU » SYLWETKI MYŚLIWYCH

Eugeniusz Fortuna

Urodzony w Warszawie mieszkał przed wojną na Kresach, gdzie rozpoczęła się przygoda z łowiectwem. Senior łódzkiego łowiectwa wielce zasłużony dla łódzkiej organizacji łowieckiej.
Prekursor łódzkiego strzelectwa myśliwskiego strzelający na już nie istniejących strzelnicach na Złotnie i w Nowosolnej.
Reprezentant województwa łódzkiego na zawody krajowe, sędzia i instruktor strzelectwa.
Wieloletni członek Wojewódzkiego i Okręgowego Sądu Łowieckiego w Łodzi.
Założyciel Kroniki łódzkiej organizacji łowieckiej, w której opisał początki łódzkiego łowiectwa po II wojnie światowej, ratując od zapomnienia jej historię i pamięć o ludziach działjących w łódzkim łowiectwie.
Wykładowca na kursach dla nowo wstępujących do P.Z.Ł., członek Komisji Oceny Trofeów, Komisji Odznaczeń i Komisji Szkoleniowej O.R.Ł. w Łodzi.
Przez cały czas członek KŁ Nr 2 "Łowiec" w Łodzi.
Odznaczony "Złomem" i Medalem św.Huberta.
Cały czas czynny kolega i uczestnik życia łódzkiej organizacji łowieckiej.
Highslide JSHighslide JS