Z ŻYCIA ZWIĄZKU » SYLWETKI MYŚLIWYCH

Jan Kochanowski

Członek KŁ Nr 21 "Hubertus" w Łodzi, w którym był członkiem Zarządu i Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
Przygodę z łowiectwem rozpoczął przed II wojną światową w okolicach Bratoszewic i Bedonia, gdzie mieszkała jego rodzina, bardzo związana z tym rejonem m.in fundując kościół w Bedoniu, a także posiadające znaczne tradycje łowieckie, bowiem rodzina jego w prostej linii wywodząca się od Jana Kochanowskiego z Czarnolasu, polowała od pokoleń.
Żolnierz AK, co nie pomagało mu po wojnie w rozpoczęciu praktyki adwokackiej.
Jako prawnik poświęcił się walce z kłusownictwem i wszelką szkodliwością łowiecką, reprezentując koła przed sądami.
Przez trzy kadencje był członkiem Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Łodzi a w latach 1991-1995 był jej Prezesem.
Był też przedstawicielem łódzkiej organizacji łowieckiej w Naczelnej Radzie Łowieckiej.
Odznaczony "Złomem".
Zmarł w 2005 roku.
Highslide JS