Z ŻYCIA ZWIĄZKU » SYLWETKI MYŚLIWYCH

Józef Nowitkiewicz

Senior łódzkiego łowiectwa.
Członek KŁ "Darz Bór", w którym od 1950 roku pełni bez przerwy funkcję łowczego.
Jest też członkiem założycielem innego koła łódzkiego "Partyzant".
W latach 1960-1990 pełnił funkcje Przewodniczącego Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego w Łodzi.
Był członkiem Okręgowej Rady Łowieckiej w Łodzi, a w latach 2000 - 2005 członkiem Kapituły Odznaczeń Łowieckich w Warszawie.
W przeszłości doskonały strzelec, uczestnik wielu zawodów strzeleckich.
Jako oficer milicji skutecznie wspierał zwalczanie kłusownictwa i wszelkiego szkodnictwa łowieckiego.
Zasłużony dla PZŁ, członek Komisji Statutowej, która opracowała obecnie obowiązujący Statut PZŁ.
Obecnie Przewodniczący Komisji Oceny Trofeów i członek Komisji Odznaczeń ORŁ w Łodzi.
Odznaczony "Złomem" i Medalem św.Huberta.
Highslide JS