Z ŻYCIA ZWIĄZKU » SYLWETKI MYŚLIWYCH

Jerzy Sułkowski

Urodzony w Brzeżanach w Małopolsce Wschodniej na terenach poza obecną wschodnią granicą Polski. Pochodził z rodziny o tradycjach myśliwskich i przygodę z łowiectwem rozpoczął przed II wojną światową, poznając tradycje polskiego kresowego łowiectwa. Po wojnie osiadł w Łodzi i należał do KŁ Nr 1 "Rogacz" a od 1982 roku do KŁ "Nemrod" w Łodzi.
Wieloletni działacz i pracownik Polskiego Związku Łowieckiego specjalizujący się w strzelectwie i kynologii psa myśliwskiego.
Reprezentant województwa na zawody krajowe w strzelaniach myśliwskich, sędzia i instruktor strzelectwa, lektor P.Z.Ł w dziedzinie strzelectwo mysliwskie, co upoważniało go do prowadzenia szkoleń i kursów w tej dziedzinie.
Przez cztery kadencje był członkiem Komisji Strzeleckiej przy Naczelnej Radzie Łowieckiej oraz członkiem Komisji Kynologicznej N.R.Ł.
W 1975 roku po reformie administracyjnej państwa objął funkcję Łowczego Wojewódzkiego w Skierniewicach.
Przez wiele kadencji członek Wojewódzkiej, a potem Okręgowej Rady Łowieckiej w Łodzi, członek Zarządu Okręgowego P.Z.Ł. w Łodzi i członek Komisji Strzeleckiej O.R.Ł. w Łodzi.
Jako osoba odznaczona "Złomem" i Medalem św.Huberta zasiadał w Kolegium Odznaczeń Łowieckich N.R.Ł w latach 1995-2000. Mysliwy, który zachował w swym postępowaniu szacunek dla kolegów i polskiej przyrody.
Zmarł w 2008 roku.
Highslide JS