Z ŻYCIA ZWIĄZKU » SYLWETKI MYŚLIWYCH

Stanisław Wielec

Członek KŁ "Sokół" w Głownie, gdzie przez ponad 40 lat był jego Prezesem, a wcześniej łowczym i członkiem Komisji Rewizyjnej.
Wieloletni członek Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Łodzi, a w latach 1995-2000 Prezes W.R.Ł w Łodzi.
Od 2000 roku do chwili obecnej jest członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej.
W 2010 roku wybrany w jej skład podczas Krajowego Zjazdu Delegatów.
Wielokrotny delagat województwa łódzkiego na Krajowe Zjazdy Delegatów P.Z.Ł.
W czasie funkcjonowania Wojewódzkiego Sejmiku Łowieckiego w latach 2000-2006 był jego członkiem.
Sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego, niegdyś sam strzelający.
W swoim gospodarstwie sadowniczym wybudował kwaterę koła, był inicjatorem ufundowania przez koło sztandaru.
Odznaczony "Złomem".
Cieszący się autorytetem czynny w życiu łódzkiej organizacji łowieckiej.
Highslide JS