Z ŻYCIA ZWIĄZKU » SYLWETKI MYŚLIWYCH

Jerzy Wieloch

Członek KŁ "Knieja" w Łodzi gdzie w latach 1995-2000 był jego Prezesem.
W latach 1990-1995 pełnił funkcję Łowczego Wojewódzkiego w Łodzi.
Jego wielkim zainteresowaniem jest kynologia psa myśliwskiego.
Posiada uprawnienia sędziego międzynarodowego w kynologii myśliwskiej i wielokrotnie przewodniczył jury konkursów krajowych i regionalnych i był ich organizatorem.
W latach 1995-2000 był członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej.
Odznaczony "Złomem".
Highslide JS