Z ŻYCIA ZWIĄZKU » WYDARZENIA, FOTORELACJE

21.10.2009 r. - Spotkanie prezesów KŁ z władzami okręgowymi PZŁ

Dnia 21 października 2009 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Łodzi przy ul. Wycieczkowej odbyło się spotkanie prezesów Kół Łowieckich okręgu łódzkiego z władzami okręgowymi PZŁ.

Podczas spotkania zostały wręczone dwa medale św. Huberta kolegom Andrzejowi Dobiechowi i Hieronimowi Bartelowi oraz Medale Zasługi Łowieckiej.

Głównym punktem spotkania było przedstawienie zasad działania inicjatywy PZŁ - Konsorcjum "Dziczyzna Polska", które ma umożliwić kołom łowieckim bezpośredni obrót pozyskaną zwierzyną. Zasady działania konsorcjum przedstawił kierownik działu hodowli ZG PZŁ Bartłomiej Popczyk.

Spotkanie zakończył poczęstunek myśliwski.


Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS