Z ŻYCIA ZWIĄZKU » WYDARZENIA, FOTORELACJE

24.03.2010 r. - Spotkanie Prezydium ORŁ z prezesami kół łowieckich

Dnia 24.03.2010 roku w sali konferencyjnej łódzkiej organizacji łowieckiej przy ul. Zachodniej 53 odbyło się spotkanie Prezydium O.R.Ł. i Zarządu Okręgowego P.Z.Ł. z prezesami kół łowieckich, dla których okręg łódzki jest okręgiem macierzystym. Spotkanie zostało zorganizowane w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego z grudnia 2009 roku w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie. Ponieważ otrzymywane przez koła wezwania do podpisywania aneksów do umów dzierżawnych zawierały w wielu wypadkach zwiększenia powierzchni obwodów czasem ponad 1 tys. hektarów, na spotkanie został zaproszony przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, odpowiedzialny w Urzędzie za łowiectwo, w celu wyjaśnienia różnic w powierzchniach obwodów przy nie zmienionych granicach obwodów. Różnice te zaniepokoiły koła, bo wiązać się to będzie ze znacznymi zwiększeniami opłat za dzierżawione obwody.

Drugim istotnym tematem poruszanym na spotkaniu była możliwość ubezpieczenia kół od szkód łowieckich. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz S.A., z którym Polski Związek Łowiecki zawarł porozumienie o ubezpieczeniu szkód łowieckich, i w którym wiele kół się ubezpieczyło, przygotowało nową, bardziej atrakcyjną ofertę, którą przedstawili w formie multimedialnej prezentacji przedstawiciele firmy brookerskiej specjalnie przyjeżdżając na spotkanie z Warszawy.

Trzecim poruszanym tematem było przygotowanie okręgu łódzkiego do Okręgowego Zjazdu Delegatów P.Z.Ł., które odbędzie się dnia 3.07.2010 roku. Prezes O.R.Ł. przedstawił kalendarz przygotowań do zjazdu, stan organizacyjny łódzkiej organizacji łowieckiej, działania władz centralnych Zrzeszenia oraz wstępne założenia przyszłych działań, jakie staną w nowej kadencji przed Radą.

Czwartym omawianym tematem była budowa strzelnicy łódzkiej organizacji łowieckiej. Zagadnienie przedstawił i omówił Łowczy Okręgowy informując o działaniach, które doprowadziły do likwidacji strzelnicy w Nowosolnej i pracach zrealizowanych w okresie zimowym, które teraz umożliwiają znaczny postęp w przygotowaniu budowy strzelnicy.

Prezes O.R.Ł. zarekomendował najnowsze wydawnictwo Polskiego Związku Łowieckiego p.t."Analiza efektywności funkcjonowania struktur Polskiego Związku Łowieckiego w latach 1975-2010", które zawiera podsumowanie działalności P.Z.Ł. w ostatnich 35 latach, kiedy Związek funkcjonował w strukturze 49 okręgów. Do wydawnictwa jest dołączona płytka DVD, na której multimedialnie pokazano działalność P.Z.Ł. we wszystkich obszarach. Zarówno z wydawnictwem jak i z prezentacją powinni zapoznać się wszyscy myśliwi, bo to co jest tam opisane i pokazane stanowi osiągnięcie naszej organizacji, a zatem nas wszystkich, polskich myśliwych.


Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JS