Z ŻYCIA ZWIĄZKU » WYDARZENIA, FOTORELACJE

3.07.2010 r. - III Okręgowy Zjazd Delegatów P.Z.Ł. okręgu łódzkiego

W dniu 3.07.2010 roku, w siedzibie Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich (dawny Garnizonowy Klub Oficerski) w Łodzi przy ul. Tuwima 34, odbył się III Okręgowy Zjazd Delegatów P.Z.Ł. okręgu łódzkiego. W Zjeździe wzięło udział 52 delegatów z kół łowieckich okręgu łódzkiego i 1 przedstawiciel członków niestowarzyszonych. Gościem Zjazdu był Z-ca Przewodniczącego Zarządu Głównego P.Z.Ł. prof. Zygmunt Jasiński. W Zjeździe uczestniczył także kapelan myśliwych ks. kanonik Marek Izydorczyk.

Przewodniczącym Zjazdu został wybrany Kol. Andrzej Jodłowski z WKŁ. "Jenot" w Leźnicy, z-cą Przewodniczącego Kol. Józef Lipiński z KŁ "Rogacz" w Dobroniu, a Sekretarzem Kol. Ryszard Cieśla z KŁ "Złom" w Pabianicach. Sprawozdanie z działalności okręgu łódzkiego w mijającej kadencji złożył Prezes ustępującej Okręgowej Rady Łowieckiej Kol. Andrzej Sontag. Na zakończenie sprawozdania złożył, w imieniu ustępującej Rady, osiem propozycji uchwał do uchwały zjazdowej. W dyskusji koledzy delegaci poruszali problemy pozyskania środków na zasiedlanie łowisk zwierzyną drobną, wnosili uwagi do zasad selekcji zwierzyny płowej, zgłaszali postulaty do zasad ubezpieczeń od szkód łowieckich, wyrażali podziękowanie władzom łowieckim szczebla centralnego i okręgowego za pomoc kołom łowieckim w uzyskiwaniu lepszych cen za strzeloną zwierzynę, poprzez powołanie Konsorcjum Dziczyzna Polska, oraz podpisanie umowy ubezpieczeniowej, proponowali zwiększenie intensywności działań w promocji łowiectwa i zasad gospodarki łowieckiej, zwłaszcza wśród młodzieży i szkół położonych na terenach obwodów. Zjazd podjął uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie ustępującej Okręgowej Rady Łowieckiej z kadencji 2005-2010.

Zjazd dokonał wyboru nowej, 15-osobowej Okręgowej Rady Łowieckiej na kadencję 2010-2015:
 1. Bartel Hieronim
 2. Cieśla Ryszard
 3. Dobiech Andrzej
 4. Gwizdka Zbigniew
 5. Ignatowicz Ryszard
 6. Jodłowski Andrzej
 7. Kamiński Krzysztof
 8. Kolasiński Bogdan
 9. Lipiński Józef
 10. Małachowski Marek
 11. Mrulewicz Waldemar
 12. Pabin Ryszard
 13. Paternoga Marian
 14. Sontag Andrzej
 15. Wielec Stanisław
Zjazd wybrał 4 delegatów na XXII Krajowy Zjazd Delegatów P.Z.Ł.:
 1. Sontag Andrzej
 2. Wielec Stanisław
 3. Mastalerz Zbigniew
 4. Kamiński Krzysztof
oraz członka Naczelnej Rady Łowieckiej: Kamiński Krzysztof i jego zastępcę: Wielec Stanisław.

Na pierwszym posiedzeniu Okręgowej Rady Łowieckiej (w czasie przerwy w obradach) wybrano Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej, którym został Kol. Andrzej Sontag.

Na wniosek nowowybranego Prezesa wybrano V-ce Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej, którym został Kol. Hieronim Bartel i Sekretarza Okręgowej Rady Łowieckiej, którym został Kol. Ryszard Cieśla.

Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej, w uzgodnieniu z Łowczym Krajowym, zarekomendował na funkcję Łowczego Okręgowego Kol. Zbigniewa Mastalerza. Rada zaakceptowała tę kandydaturę i powołała Kol. Zbigniewa Mastalerza na Łowczego Okręgowego - Przewodniczącego Zarządu Okręgowego P.Z.Ł. w Łodzi.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił propozycję uchwały zjazdowej, którą zjazd przyjął w głosowaniu jako uchwałę III Okręgowego Zjazdu Delegatów P.Z.Ł. okręgu łódzkiego.


Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JS