Z ŻYCIA ZWIĄZKU » WYDARZENIA, FOTORELACJE

11.09.2010 r. - XXII Krajowy Zjazd Delegatów P.Z.Ł.

Dnia 11.09.2010 roku w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie odbył się XXII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego. Uczestniczyło w nim 242 delegatów ze wszystkich okręgów, w tym 4 delegatów okręgu łódzkiego - prezes O.R.Ł. Andrzej Sontag, łowczy okręgowy Zbigniew Mastalerz, członek N.R.Ł. Krzysztof Kamiński i członek O.R.Ł. Stanisław Wielec, wybrani na delegatów na Okręgowym Zjeździe Delegatów.

Zjazd otworzył prezes ustępującej N.R.Ł. Andrzej Gdula, który po wyborze przewodniczącego Zjazdu oddał mu jego prowadzenie. Zjazd otrzymał wiele listów gratulacyjnych, w tym od Marszałka Sejmu i v-ce premiera Waldemara Pawlaka. Nie było listu ani przedstawiciela Prezydenta R.P.

Po sprawozdaniu prezesa ustępującej N.R.Ł. i dyskusji, w której wyrażona była pozytywna ocena mijającej kadencji w zakresie spraw finansowych, ustawodawczych, gospodarczych i inicjatyw Polskiego Związku Łowieckiego, które doprowadziły do ponad dwudziestu poprawek ustawy, Zjazd dokonał wyboru 10 członków N.R.Ł., którzy uzupełnili jej skład do członków wybranych na zjazdach okręgowych. Wśród tej 10 znalazł się kol. Stanisław Wielec, zgłoszony i zaprezentowany przez prezesa Andrzeja Sontaga. Tak więc w kadencji 2010-2015 okręg łódzki będzie miał dwóch przedstawicieli w najwyższej władzy Zrzeszenia pomiędzy zjazdami krajowymi, kolegów Krzysztofa Kamińskiego i Stanisława Wielca.

Po ukonstytuowaniu się władz N.R.Ł. jej prezesem został ponownie Andrzej Gdula, a łowczym krajowym ponownie Lech Bloch.

Po raz pierwszy na Zjeździe Krajowym głosowanie tajne odbywało się za pomocą urządzenia elektronicznego. Ten sposób głosowania sprawił nieco kłopotu Komisji Skrutacyjnej, która musiała ponownie przeliczyć głosy oddane na kandydatów do N.R.Ł.

Zjazd miał też nadać godność członka honorowego P.Z.Ł. Z całej Polski zgłoszono 16 kandydatów, którzy, by otrzymać tę godność winni w głosowaniu tajnym otrzymać 2/3 głosów. Żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej większości i Krajowy Zjazd Delegatów nie nadał nikomu tytułu członka honorowego P.Z.Ł.

Na zakończenie Zjazdu została przyjęta uchwałą zjazdowa.

W Zjeździe uczestniczyli parlamentarzyści, posłowie na Sejm R.P., eurodeputowani Polscy, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, przedstawiciel Policji, prezes Polskiego Związku Wędkarskiego, były Minister Środowiska prof. J. Szyszko, który został odznaczony najwyższym odznaczeniem łowieckim "Złomem".

Zjazd solidaryzując się z Lasami Państwowymi wyraził zaniepokojenie i sprzeciw przeciwko zmianie statusu Lasów Polskich i włączenie ich do sektora finansów publicznych.

Zjazd zatwierdził barwy i flagę Polskiego Związku Łowieckiego.

Delegaci zostali też poinformowani o zbliżającej się wizycie w Polsce eurodeputowanych do Parlamentu Europejskiego - myśliwych, ponieważ polski model gospodarki łowieckiej, jego rozwiązania prawne są wzorem dla innych państw i udało się Polsce nie popełnić błędów przy zmianach ustrojowych, które to błędy przy gospodarowaniu populacjami zwierząt łownych i rozwiązaniach organizacyjnych popełnili nasi sąsiedzi.

Okręg łódzki przygotował wystąpienie na Krajowy Zjazd, poświęcone sytuacji zwierzyny drobnej. Materiał ten został złożony do dokumentów zjazdowych.
Poniżej pełny tekst tego materiału.


Highslide JSHighslide JS