Z ŻYCIA ZWIĄZKU » WYDARZENIA, FOTORELACJE

4 i 7.10.2010 r. - Spotkania Prezydium ORŁ z organami statutowymi

Dnia 4.10.2010 i 7.10.2010 odbyły się spotkania Prezydium Okręgowej Rady Łowieckiej z powołanymi przez Radę organami statutowymi łódzkiej organizacji łowieckiej.

W pierwszym spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Okręgowego PZŁ w Łodzi, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Łowieckiego. Wszystkim członkom tych ciał zostały wręczone Powołania, co zakończyło proces tworzenia tych organów. Od członków Okręgowego Sądu Łowieckiego zostało odebrane przyrzeczenie, wymagane Regulaminem działalności Sądów Łowieckich.

W drugim spotkaniu udział wzięli koledzy, którzy zostali powołani do składów Komisji Problemowych łódzkiej organizacji łowieckiej. Kolegom tym zostały wręczone Powołania w skład tych organów. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Okręgowej Rady Łowieckiej, którzy zostali opiekunami Komisji, a także łowczy okręgowy w Łodzi.

Prezydium ORŁ zwróciło się do wszystkich organów o przygotowanie planów pracy na nadchodzący rok, które zostaną przedłożone Prezydium Rady do akceptacji, a następnie do wiadomości Rady. Prezydium określiło także swoje oczekiwania co do działalności poszczególnych Komisji w kontekście budowy strzelnicy i zbliżającego się jubileuszu 90-lecia PZŁ.


Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS