Z ŻYCIA ZWIĄZKU » WYDARZENIA, FOTORELACJE

23.10.2010 r. - 65-lecie Koła Łowieckiego "Łowiec"

23 października 2010 r. o godzinie 17:30 rozpoczęły się uroczystości 65-lecia Koła Łowieckiego nr 2 "Łowiec" w Łodzi. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą, w której brali udział członkowie koła wraz z rodzinami, zaproszeni goście oraz sympatycy łowiectwa.

Po Mszy św. uczestnicy jubileuszu przejechali do uroczyska Sobótka na dukt Michała Falkowskiego, gdzie Prezes Koła - Marek Małachowski oraz Łowczy Koła - Sławomir Włoszkiewicz złożyli kwiaty pod obeliskiem Michała Falkowskiego wieloletniego członka naszego koła oraz miejscowego leśniczego. Uczczono również minutą ciszy pamięć Kolegów, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów.

Następnie wszyscy zebrani przejechali do restauracji "Cezar" w Grabowie gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Prezes z Łowczym otworzyli uroczystość 65-lecia jubileuszu koła oraz powitali zaproszonych gości: Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej w Łodzi Andrzeja Sontaga, Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Łodzi Zbigniewa Mastalerza, Starostę Powiatu Łęczyckiego Wojciecha Zdziarskiego, delegację Gminy Grabów z wójtem Ryszardem Kostrzewskim na czele, wójta Gminy Kutno Jerzego Bryłę, dzielnicowych, rolników oraz kolegów.

Prezes zapoznał gości z historią koła. Historia KŁ Nr 2 "Łowiec" w Łodzi sięga 1936 roku, kiedy w Łodzi powstało Towarzystwo Myśliwskie "Łowiec" zrzeszające 11 członków i dzierżawiące 1300 mórg ziemi. W połowie 1945 r. z inicjatywy myśliwych wywodzących się z przedwojennego Towarzystwa Łowieckiego "Łowiec" w Łodzi zwłaszcza Kol. Józefa Houżwiczka, Stefana Kularego, Wacława Perlińskiego zwołano zebranie organizacyjne, na którym reaktywowano dalszą działalność Towarzystwa. Obecnie w kole polują rolnicy, robotnicy, leśnicy, właściciele prywatnych firm, są też renciści i emeryci - w sumie 45 myśliwych, którzy czują się razem jak jedna rodzina. Działalność łowiecką prowadzimy w trzech obwodach polnych o łącznej powierzchni 18397 ha, w tym 1120 ha lasu na terenie Nadleśnictw Koło i Kutno. Pracami koła kieruje zarząd w składzie: prezes Marek Małachowski, łowczy Sławomir Włoszkiewicz, wicełowczy Mirosław Engel, skarbnik Jacek Pawlicki, sekretarz Konrad Podkówka. W ciągu 65 lat członkowie koła włożyli wiele pracy w zagospodarowanie łowisk i zasiedlenie ich zwierzyną, m.in. bażantami i królikami. Zaowocowało to znakomitymi stanami liczebnymi zwierzyny w latach 70. W późniejszych latach postępująca chemizacja rolnictwa, zmiany klimatyczne, nasilenie kłusownictwa oraz wzrost populacji drapieżników spowodowały spadek liczebności zwierzyny drobnej, w tym zajęcy i kuropatw. Obecnie czynimy starania o odbudowę pogłowia zwierzyny drobnej. Dobre efekty przynosi walka z drapieżnikami. Wysiłki hodowlano-łowieckie nie uszły uwadze władz Polskiego Związku Łowieckiego i w 1995 r. koło zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, zaś Kol. Eugeniusz Fortuna został odznaczony "Złomem" i Medalem Św. Huberta.

Podczas uroczystości Prezes ORŁ w Łodzi oraz Łowczy Okręgowy w Łodzi wręczyli medale przyznane przez Kapitułę Odznaczeń Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie oraz Okręgową Radę Łowiecką w Łodzi. Złote Medale Zasługi Łowieckiej otrzymali: Eugeniusz Małachowski, Mirosław Engel; Srebrne Medale Zasługi Łowieckiej: Witold Półrola, Zygmunt Krupiński, Mirosław Kaczmarek, Aleksander Kulary; Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej: Henryk Wojciechowski, Jacek Pawlicki. Medalem za zasługi dla łowiectwa łódzkiego odznaczony został Witold Pabin.

Część oficjalną zakończył koncert zespołu sygnalistów myśliwskich "Rabiec" przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Piotrkowie Tryb. Po części oficjalnej odbyła się biesiada myśliwska podczas, której głównymi atrakcjami były: wystawa trofeów łowieckich, konkurs o tematyce łowieckiej dla kobiet oraz pieczony dzik.

Uczestnicy jubileuszu otrzymali pamiątkowe znaczki, a całość uroczystości jubileuszowych odbywała się z udziałem wyżej wspomnianego zespołu sygnalistów myśliwskich "Rabiec" oraz pocztu sztandarowego Koła Łowieckiego nr 2 "Łowiec" w Łodzi.


Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS