Z ŻYCIA ZWIĄZKU » WYDARZENIA, FOTORELACJE

17.02.2011 r. - Powołanie Komisji Problemowej

Okręgowa Rada Łowiecka powołała ostatnią Komisję Problemową w składzie:
- Tadeusz Smejda - Przewodniczący,
- Sławomir Włoszkiewicz - członek,
- Leszek Opas - członek.

W dniu 17.02.2011 r. w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Łodzi Prezes O.R.Ł. wraz z sekretarzem Rady i Łowczym Okręgowym wręczył członkom Komisji powołania.