Z ŻYCIA ZWIĄZKU » WYDARZENIA, FOTORELACJE

10.11.2012 r. - 65-lecie Wojskowego Koła Łowieckiego "Dzik"

Wojskowe Koło Łowieckie nr 421 "Dzik" odznaczone ZŁOMEM

WKŁ nr 421 "Dzik" w Łodzi należy do jednej z najstarszych organizacji w okręgu łódzkim. Powstało 2 listopada 1947 roku, na terenie Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w Łodzi - później Wojskowej Akademii Medycznej. W maju br. Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała Kołu ZŁOM.

65 lecie działalności Koła, które obchodzono w dniu 10 listopada 2012 r. na terenie obwodu łowieckiego nr 130 Męcka Wola, połączono z wręczeniem odznaczenia ZŁOM. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie polowaniem. O godzinie 12:00 odbyła się msza polowa celebrowana przez ks. Ppłk Mariusza Śliwińskiego - kapelana Parafii Wojskowej Św. Jerzego w Łodzi i ks. Marcina Antonkiewicza z miejscowej Parafii Św. Katarzyny w Korczewie. Po mszy nastąpiła część oficjalna poprzedzona pożegnaniem zwierzyny z knieją.

Odznaczenia sztandaru koła ZŁOMEM dokonał Kol. Stanisław Wielec - członek Rady Naczelnej PZŁ. Liczne odznaczenia indywidualne, przyznane przez Kapitułę Odznaczeń NRŁ oraz Rady Okręgowe PZŁ w Łodzi i Sieradzu, myśliwym oraz osobom zasłużonym dla myślistwa, wręczyli przewodniczący rad - Koledzy Andrzej Sontag i Aleksander Rawski.

Wśród licznych gości byli miedzy innymi Pani Agnieszka Hanajczyk - poseł RP, Pan Edward Janusz - dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, wraz z nadleśniczym Nadleśnictwa Kolumna i miejscowymi leśniczymi, wójtowie Zduńskiej Woli i Sieradza, Panie dyrektor Szkół Podstawowych w Izabelowie i Annopolu (z którymi myśliwi od lat prowadzą owocną współpracę), komendant Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli. Wraz z rodzinami i przyjaciółmi myśliwych w plenerowej uroczystości, zakończonej biesiadą, brało udział około 150 osób. Na miejscu zorganizowano mini-wystawę medalowych trofeów zwierzyny pozyskanej w tym obwodzie.


Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JS