Z ŻYCIA ZWIĄZKU » WYDARZENIA, FOTORELACJE

9-10.02.2013 r. - I Powiatowe Łowy na Lisy pow. brzezińskiego

W dniach 9-10 lutego 2013 r. na terenie obwodów łowieckich powiatu brzezińskiego odbyły się "I Powiatowe Łowy na Lisy". Organizatorami łowów były Komisja Hodowlana Okręgowej Rady Łowieckiej w Łodzi. Trzy koła łowieckie "Sokół" Łódź, "Diana" Łódź i "Dzik" Łódź polowały indywidualnie i zbiorowo na lisy na terenie dzierżawionych obwodów łowieckich. W polowaniu uczestniczył również Leśny Zakład Doświadczalny Ośrodek Hodowli Zwierzyny SGGW Warszawa z siedzibą w Rogowie. W polowaniu brało udział 40 myśliwych wspieranych przez psy, które pracowały na stogach i norach.

Gospodarzem Łowów był Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie, na terenie którego (Arboretum w Rogowie) odbył się uroczysty pokot oraz biesiada łowiecka.

Puchary oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych lisiarzy i kół łowieckich wręczył prezes O.R.Ł. Andrzej Sontag. W zakończeniu "Łowów" wziął udział starosta brzeziński Edmund Kotecki.

Zgodnie z przyjętym regulaminem prowadzone były klasyfikacje: indywidualna oraz kół łowieckich. Na pokocie ułożono 20 lisów i 2 kuny.

Wyniki:
Indywidualnie:

  1. Sylwester Włodarczyk z KŁ Nr 32 "Sokoł" w Łodzi - 6 lisów - Lisiarz Powiatu Brzezińskiego
  2. Tomasz Frącczak z WKŁ "Dzik" w Łodzi - 4 lisy i kuna
  3. Marek Bucholc z LZD OHZ Rogów - 3 lisy i kuna
Zespołowo:
  1. LZD OHZ Rogów - 8 lisów i kuna
  2. KŁ nr 32 "Sokół" Łódź - 6 lisów
  3. WKŁ "Dzik" nr 421 w Łodzi - 4 lisy i kuna

Po odtrąbieniu pokotu odbyło się myśliwskie spotkanie uczestników polowania z władzami samorządowymi powiatu brzezińskiego przy smacznym bigosie i kiełbasce.

Komisja Hodowlana składa podziękowania fundatorom nagród:

  1. Kołom łowieckim z powiatu brzezińskiego
  2. Okręgowej Radzie Łowieckiej w Łodzi
  3. Januszowi Siwiaszczykowi - właścicielowi sklepu myśliwskiego w Łodzi
oraz uczestnikom I Powiatowych Łowów na Lisy:
  1. KŁ nr 32 "Sokół" w Łodzi
  2. Ośrodkowi Hodowli Zwierzyny w Rogowie
  3. KŁ nr 19 "Diana" w Łodzi
  4. WKŁ 421 "Dzik" w Łodzi

Szymon Hajduk
Komisja Hodowlana

Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS