Z ŻYCIA ZWIĄZKU » WYDARZENIA, FOTORELACJE

23-24.02.2013 r. - II Powiatowe Łowy na Lisy pow. łęczyckiego

W dniach 23-24 lutego na terenie obwodów łowieckich powiatu łęczyckiego odbyły się "II Powiatowe Łowy na Lisy". Organizatorem łowów była Komisja Hodowlana Okręgowej Rady Łowieckiej w Łodzi. Jedenaście kół łowieckich oraz Klub Niemieckiego Teriera Myśliwskiego polowało indywidualnie i zbiorowo na lisy na terenie dzierżawionych obwodów łowieckich. W polowaniu brało udział 110 myśliwych wspieranych przez 15 psów norowców, które pracowały na stogach, drenach i norach.

Gospodarzem II Łowów było Wojskowe Koło Łowieckie Nr 497 "Jenot" w Leźnicy Wielkiej, na terenie którego przy domku myśliwskim w Pełczyskach odbył się uroczysty pokot oraz biesiada łowiecka. Podczas pokotu oprawę muzyczną zapewnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Hubertusy" przy Kole Łowieckim Bażant w Świnicach Warckich. Puchary oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych lisiarzy i kół łowieckich oraz nagrody niespodzianki dla najmłodszego uczestnika łowów - Jacka Wojciechowskiego, najstarszego uczestnika łowów - Kazimierza Opasa oraz dla Krzysztofa Kołodziejczyka za pozyskanie norki amerykańskiej, wręczyli Prezes O.R.Ł. Andrzej Sontag i Łowczy Okręgowy w Łodzi Zbigniew Mastalerz, w towarzystwie Przewodniczącego Komisji Hodowlanej Tadeusza Smejdy. Dla uczestników Łowów przygotowano okolicznościową odznakę - wpinkę do kapelusza. Uroczystość tę uświetnili:

 1. Pan Ryszard Kostrzewski - Wójt Gminy Grabów
 2. Pan Andrzej Wdowiak - Wójt Gminy Łęczyca
 3. Pan Piotr Jabłoński - Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łęczycy

Zgodnie z przyjętym regulaminem prowadzone były klasyfikacje indywidualna oraz kół łowieckich. Na pokocie ułożono 48 lisów (23 liszki i 25 psów) oraz norkę amerykańską. Wyniki:
indywidualnie:

 1. Jarosław Walczak z Koła Łowieckiego "Bażant" w Łęczycy - 8 lisów (2 liszki, 6 psów) - Lisiarz Powiatu Łęczyckiego
 2. Jan Śmigielski z Wojskowego Koła Łowieckiego "Jenot" w Leźnicy Wielkiej - 6 lisów (4 liszki, 2 psy)
 3. Krzysztof Kubatko z Koła Łowieckiego "Żubr" w Łodzi - 4 lisy (3 liszki, 1 pies)
zespołowo:
 1. Koło Łowieckie "Bażant" w Łęczycy - 11 lisów (5 liszek, 6 psów) i norka amerykańska
 2. Wojskowe Koło Łowieckie "Jenot" w Leźnicy - 8 lisów (5 liszek, 3 psy)
 3. Wojskowe Koło Łowieckie "Słowik" w Łodzi - 8 lisów (4 liszki, 4 psy)
najlepszy pies:
 1. Olga z Króliczego Dołka - Kol. Konrada Migdała, która ze stogów wypędziła bezpardonowo 6 lisów. Razem psy z Klubu Niemieckiego Teriera Myśliwskiego wypędziły 19 lisów.

Po odtrąbieniu pokotu odbyło się myśliwskie spotkanie uczestników polowania z władzami samorządowymi powiatu łęczyckiego przy smacznym bigosie i kiełbasce, które trwało do późnych godzin wieczornych.

Komisja Hodowlana składa podziękowania fundatorom nagród:

 1. Kołom łowieckim z powiatu zgierskiego
 2. Okręgowej Radzie Łowieckiej w Łodzi
 3. Urzędowi Gminy ze Świnic Warckich
 4. Urzędowi Gminy z Grabowa
 5. Januszowi Siwiaszczykowi - właścicielowi sklepu myśliwskiego w Łodzi
oraz uczestnikom II Powiatowych Łowów na Lisy:
 1. KŁ "Bażant" w Świnicach Warckich - 3 lisy
 2. KŁ "Gęgawa" w Uniejowie - 3 lisy
 3. KŁ "Czapla" w Piątku - 1 lis
 4. WKŁ "Słowik" w Łodzi - 8 lisów
 5. KŁ "Bażant" w Łęczycy - 11 lisów i norka amerykańska
 6. KŁ "Ogar" w Łodzi - 5 lisów
 7. KŁ "Boruta" w Łęczycy
 8. WKŁ "Jenot" w Leźnicy - 8 lisów
 9. KŁ "Łowiec" w Łodzi - 4 lisy
 10. KŁ "Żubr" w Łodzi - 5 lisów
 11. KŁ "Myśliwiec" w Warszawie
 12. Klub Niemieckiego Teriera Myśliwskiego

Sławomir Włoszkiewicz
Komisja Hodowlana O.R.Ł. w Łodzi

Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JS