Z ŻYCIA ZWIĄZKU » WYDARZENIA, FOTORELACJE

13.09.2014 r. - 50-lecie Koła Łowieckiego nr 30 "Tracz" w Łodzi

W dniu 13 września 2014 r. w siedzibie terenowej Koła Łowieckiego nr 30 "Tracz" z Łodzi położonej we wsi Gajówka, gmina Dalików odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia powstania tego koła.

Koło liczy 25 członków i gospodaruje na sąsiadujących z sobą obwodach polnych nr 69 "Krzemieniew" i nr 70 "Bardzynin" o łącznej powierzchni ok. 7000 ha. położonych w Gminie Dalików i częściowo w Gminie Poddębice. Obwody te kiedyś bogate w zwierzynę drobną, dziś mimo wielkich wysiłków gospodarczych koła, są praktycznie wykorzystywane jedynie do polowań na dziki, sarny i bażanty.

Uroczystość zgromadziła obok myśliwych i ich rodzin licznych mieszkańców gminy a także: przedstawicieli miejscowych władz samorządowych i szkolnych, Ochotniczej Straży Pożarnej z Dalikowa, Nadleśnictwa Poddębice, okręgowych władz łowieckich z Łodzi i z Sieradza. Część oficjalna uroczystości połączona była z odsłonięciem, postawionego przez myśliwych koła obok jego siedziby, Krzyża Św. wraz z głazem pamiątkowym ozdobionym tablicą z treścią odwołania myśliwych do opieki Św. Huberta. Poświęcenia Krzyża Św. i głazu pamiątkowego dokonał proboszcz parafii pw. Św. Mateusza w Dalikowie ks. Stanisław Łaski. Prezes ORŁ PZŁ w Łodzi kol. Andrzej Sontag wręczył członkom koła przyznane przez Kolegium Odznaczeń NRŁ Medale Zasługi Łowieckiej. Odznaczono kolegów: Medalami Złotymi - Stefana Jankowskiego, Władysława Sowińskiego i Andrzeja Banaszewskiego, Medalem Srebrnym - Witolda Ryttera i Medalami Brązowymi - prezesa koła Macieja Śmiecińskiego, łowczego Jana Kowalczyka, skarbnika Grzegorza Olczyka i sekretarza Marka Słoczyńskiego. Ośmiu innych kolegów zostało odznaczonych medalami "Zasłużony dla Łowiectwa Okręgu Łódzkiego w 90-lecie PZŁ". Dwóch najstarszych wiekiem i wielce zasłużonych członków koła: Tadeusz Adamski i Władysław Sowiński otrzymało z rąk zarządu koła dyplomy członków honorowych przyznane im przez Walne Zgromadzenie Koła.

Po części oficjalnej zaproszeni goście zwiedzili siedzibę koła, a następnie wraz z myśliwymi i ich rodzinami wzięli udział w biesiadzie myśliwskiej i wieczornym ognisku. Podczas biesiady Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Dalików dała koncert muzyczny,a później do tańca grała orkiestra taneczna z Poddębic. Uroczystość przebiegała przy pięknej pogodzie i w doskonałej atmosferze.

Andrzej Dobiech

Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JS