Z ŻYCIA ZWIĄZKU » WYDARZENIA, FOTORELACJE

15.05.2015 r. - V Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Łowieckiej

W dniu 15.05.2015 r. przeprowadziliśmy bardzo udany kolejny V międzyszkolny konkurs wiedzy łowieckiej o puchar przechodni Zarządu Koła Łowieckiego Nr 2 "ŁOWIEC" w Łodzi. Tematem przewodnim jubileuszowego konkursu było: "Kultura, etyka i tradycje Łowieckie".

Organizatorami konkursu było Koło Łowieckie Nr 2 "ŁOWIEC" w Łodzi oraz Starostwo Powiatowe w Łęczycy i Gminy Grabów, Kutno oraz Witonia.

Celem konkursu było:
- propagowanie wiedzy przyrodniczej i łowieckiej
- dostrzeganie piękna naszego środowiska i zwierząt w nim występujących
- dostrzeganie zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem
- wychowywanie młodzieży w poszanowaniu przyrody i jej darów.

Podczas konkursu młodzi ludzie musieli wykazać się podstawową wiedzą z zakresu przyrody, ekologii i wiedzy łowieckiej.

Na konkurs przybyli zaproszeni goście:
- Katarzyna Sowińska z Starostwa Powiatowego w Łęczycy
- Przemysław Kobacki - Łowczy Okręgowy z Zarządu Okręgowego PZŁ
- Marek Izydorczyk - kapelan myśliwych
- Waldemar Jabłoński - Z-ca Nadleśniczego z Nadleśnictwa Kutno
- Wójkowski Marcin - Z-ca Wójta Gminy Kutno
- Tomasz Pietrzak - Wójt Gminy Grabów
- Roman Ratomski - druh OSP Sobótka
- Adam Depka Prądziński - redaktor Braci Łowieckiej
- Jadwiga Soja - GOPS Grabów
- Roman Dobiecki - kierownik Zespołu Sygnalistów Myśliwych Hubertusy w Świnicach Warckich
- Dyrektorzy i nauczyciele okolicznych szkół, koledzy myśliwi, rodzice z młodzieżą szkolną.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu obwodów łowieckich dzierżawionych przez Koło "Łowiec", czyli z gmin: Grabów, Kutno i Witonia (powiat łęczycki i kutnowski). Młodzi ludzie wykazali się ogromnym zaangażowaniem i gruntownym przygotowaniem. Po zakończeniu zmagań konkursowych podliczono punktację, ogłoszono wyniki, a następnie wręczono nagrody rzeczowe - tablety multimedialne, odtwarzacze mp3 i polary oraz dyplomy, medale i nagrodę główną - puchar ufundowany przez Zarząd Koła Łowieckiego Nr 2 "Łowiec" w Łodzi. Puchar ma charakter przechodni. Dopiero zdobyty trzykrotnie pod rząd przez reprezentację tej samej szkoły staje się jej własnością.

Koło nasze opiekuje się młodzieżą szkolną pięciu szkół od wielu lat. W ramach współpracy organizujemy spotkania, pogadanki, wycieczki i konkursy w celu przybliżenia młodzieży wiedzy o zwierzynie w stanie wolnym, gospodarce łowieckiej, dbałości o nasze środowisko i umiejętności gospodarowania darami natury. Dwie szkoły uczestniczą w konkursie Łowca Polskiego "Ożywić pola".

Po zakończonym konkursie młodzież oraz inni uczestnicy z ochotą przenieśli się do naszego obiektu myśliwskiego w środku lasu na pieczone kiełbaski. Przy ognisku dyskutowano na temat udanego konkursu i przygotowywano propozycje na następne spotkania. Pracę, zapał i wysiłek dzieci staramy się doceniać. Daje nam ona satysfakcję i stymuluje do dalszej pracy, gdyż uśmiech dziecka to wielka radość, zadowolenie i optymizm dla nas wszystkich a także nadzieja na lepsze jutro.

Z pozdrowieniem łowieckim Darz Bór
myśliwi Koła Łowieckiego "Łowiec" 2 w Łodzi

koordynatorzy ds. współpracy z szkołami
Edward Ozdobiński, Mirek Kaczmarek

Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS