Z ŻYCIA ZWIĄZKU » WYDARZENIA, FOTORELACJE

22-24.01.2016 r. - IV Powiatowe Łowy na Lisy pow. brzezińskiego

W dniach 22-24 stycznia 2016 r. na terenie obwodów łowieckich powiatu brzezińskiego odbyły się "IV Powiatowe Łowy na Lisy" Powiatu Brzezińskiego. Organizatorem łowów była Komisja Hodowlana Okręgowej Rady Łowieckiej w Łodzi. Dwa Koła Łowieckie: "Brzezina" i "Diana" oraz myśliwi zrzeszeni w OHZ "ROGÓW" przy SGGW w Warszawie polowało indywidualnie i zbiorowo na lisy na terenie dzierżawionych obwodów łowieckich. W polowaniu brało udział 54 myśliwych.

Gospodarzem "IV Powiatowych Łowów" było Koło Łowieckie "Brzezina" z siedzibą w Kołacinie, które na terenie dworskiego parku w Kołacinie zorganizowało uroczyste zakończenie łowów na lisy oraz uroczysty pokot i biesiadę. Podczas pokotu oprawę muzyczną zapewnił sygnalista grając fanfary. Wręczono plakietki okolicznościowe oraz nagrody rzeczowe dla kół łowieckich (termos, wagę oraz bloczek do podciągu tusz ubitej zwierzyny, zegar ścienny z motywami myśliwskimi) oraz polującej Diany - Koleżanki Justyny Drabczyńskiej. Drobnymi upominkami zostali także uhonorowani: myśliwy senior, stażystka biorąca udział w nagance polowania zbiorowego w dniu 24 stycznia w KŁ "Brzezina". Dla wszystkich uczestników Łowów przygotowano okolicznościową odznakę - wpinkę do kapelusza.

Uroczystość tę uświetnili: 1. Pan Edmund Kotecki - Starosta brzeziński 2. Pan Paweł Goździński - Radny Gminy Rogów

Zgodnie z przyjętym regulaminem prowadzona była klasyfikacja kół łowieckich. Na pokocie ułożono 54 lisy (31 liszek i 23 psów) oraz 2 kuny. Wyniki:
zespołowo:

 1. Koło Łowieckie "Brzezina" w Kołacinie - 32 lisy (22 liszek, 10 psów)
 2. Koło Łowieckie "Diana" w Łodzi - 14 lisów (6 liszek, 8 psów)
 3. OHZ "Rogów" - 8 lisów (3 liszki, 5 psów)

Po otrąbieniu pokotu odbył się tradycyjna myśliwska biesiada dla uczestników polowania oraz zaproszonych gości. Przy smacznych daniach z dziczyzny nie zabrakło historycznych już wspomnień i wrażeń z zakończonych łowów. Opowieści te snuły się do późnych godzin wieczornych.

Komisja Hodowlana składa podziękowania fundatorom nagród:

 1. Kołom Kowieckim biorącym udział w łowach
 2. Okręgowej Radzie Łowieckiej w Łodzi
 3. Firmie Brantas - Producentowi Damskiej Odzieży Myśliwskiej
 4. Urzędowi Gminy w Ozorkowie
 5. Sklepowi Myśliwskiemu "Janusz Siwiaszczyk" z Łodzi
 6. Firmie "MAK" Krzysztof Kozłowski
 7. Firmie "Target" z Tarnobrzegu
 8. Firmie "DELTA"
 9. Jerzemu Piórkowskiemu - Ubojnia Drobiu z Dmosina
oraz Kołom Łowieckim uczestniczącym w IV Powiatowych Łowach na Lisy:
 1. KŁ "Brzezina" z s. w Kołacinie
 2. KŁ "Diana" z s. w Łodzi
 3. OHZ "Rogów" przy SGGW w Warszawie

Szczególne podziękowania należą się Kołu Łowieckiemu "Brzezina" z s. w Kołacinie za organizację pokotu i biesiadę oraz wszystkim myśliwym biorącym udział w Łowach, którzy przyczynili się do redukcji lisa - drapieżnika dziesiątkującego zwierzynę drobną w naszych łowiskach.

Tadeusz Smejda
Komisja Hodowlana O.R.Ł. w Łodzi

Zdjęcie - Tadeusz Smejda

Highslide JS