Z ŻYCIA ZWIĄZKU » WYDARZENIA, FOTORELACJE

31.05.2019 r. - IX międzyszkolny konkurs wiedzy łowieckiej

W dniu 31.05.2019 r. przeprowadziliśmy, kolejny IX międzyszkolny konkurs wiedzy łowieckiej o puchar przechodni Zarządu Koła Łowieckiego Nr. 2 "ŁOWIEC: w Łodzi. Konkurs otworzyła Pani Anna Kowalczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Sobótce. Prowadzący konkurs koordynatorzy - myśliwi Edward Ozdobiński i Mirosław Kaczmarek powitali gości, uczestników konkursu i publiczność a następnie życzyli powodzenia uczestnikom konkursu.

Tematem przewodnim tegorocznego konkursu były wiadomości łowieckie i przyrodnicze zawarte w książkach Edwarda Kopczyńskiego zatytułowanych: "Kłusownik chodzi nocą", Ślady na śniegu", "Egzamin łowiecki". Potrzebne były również wiadomości z zakresu podstawowych pojęć ekologii, wiedzy łowieckiej i sposobów pozyskiwania oraz ochrony zwierzyny.
Organizatorami konkursu było Koło Łowieckie Nr.2 "ŁOWIEC" w Łodzi, oraz Starostwo Powiatowe w Łęczycy i Gminy Grabów, Kutno oraz Witonia i Szkoła Podstawowa w Starej Sobótce.

Celem konkursu było:
- propagowanie wiedzy przyrodniczej i łowieckiej;
- dostrzeganie piękna naszego środowiska i zwierząt w nim występujących;
- dostrzeganie zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem;
- wychowywanie młodzieży w poszanowaniu przyrody i jej darów.
Podczas konkursu młodzi ludzie musieli wykazać się podstawową wiedzą z zakresu przyrody, ekologii i wiedzy łowieckiej.

Na konkurs przybyli zaproszeni goście:
Przemysław Kobacki - Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ,
Przedstawiciele Nadleśnictwa Kutno i Koło,
Gminę Grabów reprezentował Wójt Janusz Jagodziński i Jarosław Kucek,
Gminę Kutno reprezentowała Pani Beata Leśniewska,
Dyrektorzy i nauczyciele okolicznych szkół i rodzice z młodzieżą szkolną oraz koledzy myśliwi Mirosław Engel, Karol Sakwa, Zygmunt Krupiński, Andrzej Krzewski i Jan Jaroszewicz.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu obwodów łowieckich dzierżawionych przez Koło "Łowiec", czyli z gmin: Grabów i Kutno. Rozdaliśmy pytania testowe i reprezentanci z pięciu szkół indywidualnie rozwiązywali test. Poszło im to nadzwyczaj sprawnie i szybko zwłaszcza, że prowadzący starali się dodawać uczestnikom konkursu otuchy i łagodzić stres. Jury pod przewodnictwem Marka Małachowskiego, Prezesa Koła Łowieckiego Nr 2 w Łodzi i Karola Sakwy seniora myśliwego oraz Pawła Kopczyńskiego syna Edwarda Kopczyńskiego, przystąpiło do oceny rozwiązanych testów. W drugim etapie drużyny losowały zestawy pytań i odpowiadały zespołowo.

Praca, zapał, wysiłek i zaangażowanie dzieci jest duże i wypada to docenić, dlatego chcieliśmy, aby każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę, choćby małą. Dzięki sponsorom mogliśmy wręczyć nagrodzonym uczestnikom konkursu bardzo cenne nagrody: smartfony, słuchawki, plecaki, książki oraz medale i dyplomy oraz puchary i inne drobniejsze prezenty. Wspaniałymi fundatorami byli: Zarząd Okręgowy PZŁ w Łodzi, Gmina Grabów i Kutno, Starostwo Powiatowe w Łęczycy oraz Koło Łowieckie Nr 2 "ŁOWIEC" z Łodzi. Do grona sponsorów wymienionych wyżej dołączyli: Krzysztof Jaroszewicz - właściciel Salonu JASZPOL w Łodzi i Nadleśnictwo Kutno oraz Koło. Książkę bogato ilustrowaną o tematyce przyrodniczej ufundowaną przez czasopismo "Brać Łowiecka" wręczyliśmy opiekunce biblioteki szkolnej drużyny, która w konkursie wypadła najsłabiej, zgodnie z życzeniem redaktora Adama Depke Prądzińskiego. Broszury i drobne nagrody ufundowane przez Lasy Państwowe wręczali przedstawiciele z Nadleśnictwa Kutno - Nadleśniczy Jacek Szymczak oraz Koło - nadleśniczy Zygmunt Krupiński.

Młodzi ludzie wykazali się ogromnym zaangażowaniem i gruntownym przygotowaniem. Po zakończeniu zmagań konkursowych podliczono punktację, ogłoszono wyniki, a następnie wręczono nagrody rzeczowe oraz dyplomy, medale i nagrodę główną - puchar ufundowany przez Zarząd Koła Łowieckiego Nr 2 "Łowiec" w Łodzi. Puchar ma charakter przechodni. Dopiero zdobyty trzykrotnie pod rząd przez reprezentację tej samej szkoły staje się jej własnością. Przeprowadziliśmy również mini konkurs dla nauczycieli-opiekunów poszczególnych reprezentacji szkolnych przy dużym aplauzie młodzieży uczestniczącej w konkursie. Po ostatecznym podliczeniu punktacji jury ogłosiło wyniki:
- Piąte miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Byszewie. Zespołowi wręczyliśmy dyplom, słuchawki i zestawy oświetlenia do rowerów.
- Czwarte miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Grabowie. Zespołowi wręczyliśmy dyplom, plecaki i słuchawki.
- Trzecie miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Kadzidłowej. Zespołowi wręczyliśmy dyplom, brązowe medale, plecaki i słuchawki oraz broszury.
- Drugie miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej Chorkach. Zespołowi wręczyliśmy dyplom, srebrne medale i smartfony oraz broszury.
- Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Starej Sobótce pod opieką Joanny Zając i zgarnęła nagrodę główną - puchar przechodni ufundowany przez Zarząd Koła ŁOWIEC z Łodzi, dyplom, złote medale i smartfony oraz broszury.

Członkom jury za sprawne ocenianie i przedstawianie wyników wręczyliśmy okolicznościowe statuetki.

Koło nasze opiekuje się młodzieżą szkolną pięciu szkół od wielu lat. W ramach współpracy organizujemy spotkania, pogadanki, wycieczki i konkursy w celu przybliżenia młodzieży wiedzy o zwierzynie w stanie wolnym, gospodarce łowieckiej, dbałości o nasze środowisko i umiejętności gospodarowania darami natury. Nasza współpraca ze szkołami przynosi duże efekty, nie tylko dla nas, ale i dla miejscowego środowiska.

Po konkursie tradycyjnie zaprosiliśmy zgłodniałych gości i uczestników na myśliwskie ognisko i pieczone kiełbaski ufundowane przez myśliwych, które serwowane były w naszym siedlisku szkoleniowo-myśliwskim w środku lasu. Zadowolona młodzież z opiekunami podziękowała za spotkanie i ciekawy konkurs oraz wspaniałe nagrody, wyraziła nadzieje na równie udany w przyszłym roku. Pracę, zapał i wysiłek dzieci staramy się doceniać, daje nam ona satysfakcję i stymuluje do dalszej pracy, gdyż uśmiech dziecka to wielka radość, zadowolenie i optymizm dla Nas wszystkich a także nadzieja na lepsze jutro.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie oraz wspaniałym fundatorom za zakup cennych nagród dla uczestników konkursu. Dziękujemy koledze Andrzejowi Krzewskiemu za duże zaangażowanie w wykonanie dekoracji Sali konkursowej oraz Janowi Jaroszewiczowi za wykonanie fotografii i pomoc w prowadzeniu konkursu.

Darz Bór
myśliwi Koła Łowieckiego "Łowiec" 2 w Łodzi

koordynatorzy ds. współpracy z szkołami
Edward Ozdobiński, Mirek Kaczmarek

Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS